Izvješće sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Izvješće sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

26.2.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Danas je održana 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, pročelnicima upravnih odjela te direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno predloženom dnevnom redu donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2018. godinu te godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2019. godinu.

Donesen je i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaprimljenim inicijativama za izmjene i dopune prostornih planova (2012- 2018.) i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2009. – 2017.

Donesene su i sljedeće odluke: Krajobrazna osnova južnog priobalja Grada Labina, Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci, Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji, Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Labina (Pješačka staza Rabac) te Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje TD LABIN 2000 d.o.o. Labin.

Kao zadnja točka dnevnog reda doneseno je Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Labina.

sjednica gradskog vijeća sjednica prtlog