Izvješće sa 69. redovne sjednice Poglavarstva

Izvješće sa      69. redovne sjednice   Poglavarstva

22.11.2007. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina održanoj u srijedu, 21. studenog 2007. godine razmatran je prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2007. godinu, koji se upućuje na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina. Izmjene i dopune predlažu se i kod Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata, Programa gradnje objekata uređaja komunalne infrastrukture, Programa održavanja infrastrukture i stambeno- poslovnih objekata, Programa poticanja malog gospodarstva i Socijalnog programa Grada Labina za ovu godinu. Naime, prema predloženim izmjenama i dopunama rashodi i izdaci Proračun Grada Labina za 2007. godinu iznose 66.008.062,00 kuna, što je za 4,98 posto manje u odnosu na prvobitni proračun, a veći su od planiranih prihoda i primitaka za iznos raspoloživih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 1.234.062 kune. Naime, sveukupni prihodi i primici Proračuna ovim se izmjenama planiraju u iznosu od 64.774.000,00 kuna, odnosno u visini od 94,9 posto od postojećeg plana. Optimizam u planiranju Proračuna daju podaci prema kojima dolazi do povećanja prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada (Ind. 104,55) i poreza i prireza od samostalnih djelatnosti (Ind. 107,7), što govori da na području Grada Labina dolazi do povećanja gospodarskih aktivnosti i zapošljavanja. Povećanje prihoda planira se i u skupini poreza na kuće za odmor, prihoda s osnova naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru te prihoda od tekućih pomoći iz inozemstva. Najveće smanjenje prihoda planirano je u skupini pomoći iz državnog proračuna i proračuna Istarske županije, te smanjenje kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Značajnije smanjenje prihoda planira se i od komunalnog doprinosa i to u iznosu od 1,6 milijuna kuna a na kojeg su se odrazilo donošenje urbanističkih planova. Poglavarstvo Grada Labina usvojilo je Operativni plan rada zimske službe za područje Grada Labina u predstojećoj sezoni, odnosno za razdoblje od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka 2008. godine. Njime je obuhvaćeno oko 77.534 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica. U Operativnom planu održavanja utvrđen je redoslijed posipavanja odnosno uklanjanja snijega, u dvije razine prioriteta. Članovi Poglavarstva Grada Labina utvrdili su i listu novih gradskih stipendista. Tako će u tekućoj akademskoj odnosno školskoj godini, Grad Labin sa mjesečnom stipendijom od 500 kuna suportirati šest učenika, te sa mjesečnom stipendijom od 700,00 kuna 21 studenta prve godine studija, te 22 studenta od druge do pete godine studija. Inače, Grad Labin u narednih godinu dana stipendirati će oko 150 učenika i studenata, za što je u Proračunu Grada Labina planirano više od milijun kuna. Time Grad Labin potvrđuju svoje nastojanje da bude grad znanja, mladih i obrazovnih ljudi koji u budućnosti svojoj životnoj sredini mogu osigurati prosperitet.

labin izvještaj sa 69.sjednice poglavarstva izvještaj