Izvješće o radu Poglavarstva Grada Labina u 2007. godini (Dokument u PDF-u)

Izvješće o radu Poglavarstva Grada Labina u 2007. godini (Dokument u PDF-u)

23.4.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Labinski gradonačelnik Tulio Demetlika vijećnicima Gradskog vijeća Grada Labina podnio je izvješće o radu Poglavarstva Grada Labina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine. U tom je razdoblju Poglavarstvo Grada Labina održalo ukupno trideset i osam sjednica, od čega dvadeset i osam redovnih, sedam telefonskih i tri izvanredne sjednice.

 

Naime, u listopadu 2006. godine potpisan je Koalicijski sporazum IDS- SDP, sa dogovorenim programskim i terminskim planom. Temeljem tog dokumenta dogovoreno je da SDP–ov gradonačelnik obnaša dužnost do 30. lipnja 2007. godine, te da IDS-ov gradonačelnik preuzima tu dužnost od 1. srpnja 2007. godine pa do isteka mandata. Tako je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine dužnost gradonačelnika obnašao Bruno Hrvatin a od 1. srpnja do 31. prosinca 2007. godine Tulio Demetlika.

 

Koalicija IDS-SDP, u radu Poglavarstva Grada Labina participira sa pet IDS-ovih članova Poglavarstva te dva člana Poglavarstva SDP-a. Tijekom prezentacije, gradonačelnik Tulio Demetlika izrazio je zadovoljstvo koalicionim upravljanjem potencijalima i resursima Grada Labina kao i visokom razinom odgovornosti prema građanima.

 

 

 

Izvješće o radu Poglavarstva za 2007. godinu

(Veličina: 1.44 Mb)