Izradit će se novi elaborat o mirujućem prometu u Labinu i Rapcu

Izradit će se novi elaborat o mirujućem prometu u Labinu i Rapcu

11.2.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Politika

Promet, a posebno parkiranje, odnosno njegova naplata, posebno je osjetljivo pitanje za sve građane. Da je tome tako, pokazalo se i na sinoćnjoj, petosatnoj tematskoj sjednici labinskog Gradskog vijeća na temu „Problematika prometa i parkiranja u gradu Labinu“. Raspravljalo se zapravo o Elaboratu mjera unapređenja naplate parkiranja na području grada Labina, a kojeg su prema narudžbi tvrtke Labin 2000, izradili prometni stručnjaci Robert Maršanić i Saša Muschet, te o primjedbama na taj elaborat i prijedlozima alternativnih rješenja, kojeg su ponudili iz Inicijative „Ne Naplata Parkinga Labin“, a kojeg je pak svojim potpisima podržalo više od tri tisuće građana.

Petosatna rasprava zapravo bi se mogla svesti na jedno, da naplata, ali ograničena, samo na nekim lokacijama, posebno voditi računa o domicilnom stanovništvu, ponuditi kvalitetan javni prijevoz i izraditi studiju prometa. Nakon rasprave, usuglašen je i prihvaćen zaključak kojeg je vijećnicima predstavila pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenja, zaštitu okoliša i gradnju Anamarija Lukšić: (ton – Anamarija Lukšić).

 

Zaključak je prihvaćen uz dva glasa protiv, IDS-ovog Marina Zagrića i nezavisnog Klaudia Korve. No, vratimo se na početak. Tematsku sjednicu je podsjetimo sazvao gradonačelnik Tulio Demetlika, a temeljem zahtjeva sedmero oporbenih vijećnika, ali prije svega zahvaljujući inicijativi „Ne Naplata Parkinga Labin“, grupi mladih, a što su i vijećnici, kako oporbeni, tako i vladajući sinoć posebno isticali. U uvodu sjednice Elaborat mjera unapređenja naplate parkiranja na području grada Labina predstavili su njegovi izrađivači, a o elaboratu je Robert Maršanić kazao: (ton – Robert Maršanić).

Primjedbe na elaborat i prijedloge alternativnih rješenja iznijeli su zatim predstavnici inicijative Katarina Žumbar, Bepo Schira i Andrea Belušić koja je u ime inicijative predložila: (ton – Andrea Belušić). Iz rasprave vijećnika izdvojili smo onu SDP-ova vijećnika Danijela Mohorovića koji je kazao, a što su zapravo primijetili i svi ostali vijećnici: (ton – Daniel Mohorović).

 

 

Posebno je zanimljiva bila rasprava IDS-ova vijećnika Marina Zagrića: (ton – Marin Zagrić). Vijećnici su isto tako isticali da je cilj elaborata sama naplata parkiranja ili kako je to kazao Marin Zagrić, „uništavamo građane, da bi naše poduzeće procvalo“, misleći pritom na Labin 2000. Elaborat i naplatu parkiranja pokušao je obraniti i direktor Labina 2000 Dalibor Zupičić, a na kraju je gradonačelnik Tulio Demetlika poručio vijećnicima da svi skupa vode računa o zajednici: (ton – Tulio Demetlika). Tematskoj sjednici prisustvovao je i veći broj građana, a prije svega mladi IDS-ovci.

 

Inicijativa „Ne Naplata Parkinga Labin“ zaključkom nije zadovoljna

 

Inicijativa „Ne Naplata Parkinga Labin“, odnosno njezini predstavnici koji su aktivno sudjelovali, zajedno s vijećnicima u donošenju zaključka na tematskoj sjednici, ipak zaključkom nije zadovoljna, kaže Katarina Žumbar: (ton – Katarina Žumbar). A što će dalje, odnosno hoće li s radom nastaviti kaže: (ton – Katarina Žumbar 1).

 

 

Radio Labin, fotke

 

Link na službeno izvješće

 

 ZAKLJUČAK Tematske sjednice Problematika prometa i parkiranje u gradu Labinu.pdf172.06 KB

 

 

 

 

 

parking parkiralište naplata parkinga katarina žumbar bepo schira anamarija lukšić dalibor zupičić robert maršanić labin 2000