Izabrani članovi Savjeta mladih Grada Labina

Izabrani članovi Savjeta mladih Grada Labina

26.5.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina na sjednici održanoj u ponedjeljak, 24. svibnja 2010. godine tajnim su glasovanjem izabrali članove za novi dvogodišnji mandat Savjeta mladih Grada Labina, a čije su kandidature pristigle temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Labina.

Od dvanaest prispjelih kandidatura gradski vijećnici su imenovali slijedeće kandidate članovima Savjeta mladih Grada Labina:

 

SALMIR MRKALJEVIĆ, rođ. 02.05.1983. iz Labina, Antona Selana 19

BORIS ŠUMBERAC, rođ. 26.01.1984. iz Labina, Presika 32

ALEN HALILOVIĆ, rođ. 20.01.1986. iz Labina, Prilaz vetva 8

IRIS GERGORIĆ, rođ. 07.09.1982. iz Labina, Istarska 20

MARIO GIGOVIĆ, rođ. 04.02.1993. iz Labina, Karla Kranjca 3/4

MARIN ZAGRIĆ, rođ. 27.03.1987. iz Labina, Prilaz Vala 3

DENI VLAČIĆ, rođ. 29.08.1989. iz Labina, Aldo Negri 22 B

JELENA BATELIĆ, rođ. 07.02.1985. iz Labina, 1. maja 10

IGOR PRODAN, rođ. 14.02.1987. iz Rapca, G. Martinuzzi 6

 

 

Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Grada Labina, u dobi od 15 do 29 godina života. Savjet mladih Grada Labina je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Labina osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Labina. Ono broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika koje će članovi izabrati na prvoj konstituirajućoj sjednici.

 

 

 

danijel pizentić savjet mladih savjet mladih grada labina mladi mario gigović salmir mrkaljević isris gergorić alen halilović