Iz županijskog prostornog plaća brisat će se lokacije za golf na području Labina, Kršana i Pićna

Iz županijskog prostornog plaća brisat će se lokacije za golf na području Labina, Kršana i Pićna

27.10.2013. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sedam lokacija  za golf igrališta u Istri brisat će se iz županijskog Prostornog plana ako se prihvati prijedlog izmjena koje su  jučer predstavljene predstavnicima svih nadležnih institucija na prethodnoj raspravi  u pazinskom Spomen domu.

Naime, umjesto dosad planirana 23, ubuduće bi bilo 16 golf igrališta, a izbačene bi bile one za koje dosad nije pokrenuta pravna procedura, kazala je ravnateljica županijskog Zavoda za prostorno  planiranje Ingrid Paljar.

Igrališta manjih dimenzija

Radi se o golf igralištima Stancija Špin kod Tara, Klo-štar kod Svetog Lovreča, Kolone kod Bala, Loborika, Dubrova kod Labina, Jakomići kod Pićna i Kožljak kod Kršana. No, novi plan predviđa golf vježbališta manjih dimenzija, do devet hektara i devet rupa, čija bi se gradnja dozvolila u svakoj općini ili gradu, po jedno. Budući da je izgrađeno tek 50 posto građevinskog područja, novim se planom takve zone uglavnom neće širiti, ali će bit moguće brisanje neperspektivnih građevinskih zona za perspektivnije lokacije, i to unutar pojedinih prostornih planova nižeg reda.

Slična je situacija predviđena s turističkim smještajnim kapacitetima. U Istri ih se do 2020. planira maksimalno 307 tisu-ća ležajeva. Najgore su iskorištene ili pretjerano isplanirane poduzetničke zone čija izgra-đenost na Poluotoku iznosi tek 26 posto, kazala je Paljar, te zaključila da stoga nema potrebe za novim zonama, ali će se općinama i gradovima, ako smatraju da je to mudrije, omogućiti preseljenje zone. Prema rudarskogeološkoj studiji na području Istarske županije nema potreba ni za planiranjem novih kamenoloma. U novom će se prostornom planu naći će dva nova zaštićena područja - regionalni parkovi

Mirna i Ćićarija, a u svrhu turizma, kao i zaštite i spašavanja planom će se uspostaviti mreža heliodroma.

Što ugrožava okoliš?

Cestovni je mreža zadovoljavajuća, dok na planiranje željezničke mreže nepovoljno utječe potpuna nedorečenost planova na državnoj razini. Stratešku procjenu utjecaja na okoliš, u ime tvrtke Urbis 72 koja ju izrađuje, predstavio je arhitekt Boris Petronijević.

Onečišćenjem zraka zbog blizine TE Plomin i tvornice Rockwool potencijalno su ugroženi Kršan, Labin i Pićan, za čistoću voda opasnost predstavlja intenzivna poljoprivreda, istražna polja kamenoloma i širenje naselja, za more lučka područja, marikultura, ispusti kanalizacije te potencijalni LNG terminal, a za tlo golf igrališta i istražni prostori mineralnih sirovina, kazao je Petronijević.

Javna rasprava o izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije planira se u veljači, kazao je županijski pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj Josip Zidarić. A. DAGOSTIN

golf kožlja prostorni plan istarske županije prostorni plan dubrova te plomin rockwool turizam onečišćenje zarada