Istarska županija raspisala natječaj za financiranje programa poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede

Istarska županija raspisala natječaj za financiranje programa poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede

8.8.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, poziva  udruge koje su programski usmjerene na rad u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodoprivredi na području Istarske županije, a prvenstveno  one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni s Županijskom razvojnom strategijom i ostalim strateškim programima Istarske županije, da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba  poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2016. godinu.

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe  iz sljedećih prioritetnih područja:

 

a) za organizaciju manifestacija i učešće na manifestacijama iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede
b) za unapređenje proizvodnje autohtonih i izvornih proizvoda s oznakom kvalitete te autohtonih pasmina uključujući i proizvode na bazi divljači, autohtonih kultivara te unapređenje ekološke i integrirane poljoprivrede i pčelarstva  te primjena novih tehnologija u poljoprivredi
c) za unapređenje i razvoj prijenosom znanja i informacija s ciljem zadržavanja ljudi u ruralnom prostoru, povećanjem površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom, ostvarivanjem dodatnih prihoda, očuvanjem i poboljšanjem prirodnih resursa
d) za unapređenje lovstva, razvojne programe u sektoru lovstva, te koordinaciju lovozakupnika zajedničkih lovišta

e) za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede.

 

Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi: 1.710.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 5.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju je 12. rujna  2016. godine.

 

Više http://www.istra-istria.hr/index.php?id=4704

istarska županija natječaj lovstvo poljoprireda