Stampar M - Stampar

Ispitivanje stavova o parku skulptura Dubrova

Ispitivanje stavova o parku skulptura Dubrova

11.12.2020. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ostalo

U sklopu projekta RECOLOR (Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic),  oživljavanje i unaprjeđenje umjetničkih djela i krajolika na Jadranu u tijeku je izrada Studije održivosti Parka skulptura Dubrova. Studija će dati odgovore kako i na koje sve načine postići održivost upravljanja Parkom skulptura u sljedećem razdoblju. Više Radio Labinpark skulptura dubrova dubrova mks projekt recolor renata kiršić