IRENA: Poropatu je za gubitak od 20.000 eura dovoljno šest mjeseci

IRENA: Poropatu je za gubitak od 20.000 eura dovoljno šest mjeseci

18.6.2010. // iPress // Objavljeno u kategoriji Društvo

Istarska regionalna energetska agencija IRENA pod vodstvom direktora Valtera Poropata uspjela je u prvih šest mjeseci svog rada ostvariti prihod od 5,6 tisuća kuna i rashod od 146 tisuća kuna, odnosno gubitak u visini 140.851 kuna.

Prema dokumentaciji o poslovanju posljednje u nizu županijske agencije, osnovane s temeljnim kapitalom od 250.000 kuna u ožujku 2009. da bi s radom započela 1. srpnja 2009. s ciljem promicanja energetske efikasnosti, uštede energije u javnom i privatnom sektoru te korištenja obnovljivih izvora energije, u šest je mjeseci prošle godine ostvaren prihod od točno 5.678,02 kuna, od čega je 4.500 kuna prihodovano organizacijom jednog seminara, dok je 1.178,02 kuna ostvareno kamatama na oročena sredstva. Istovremeno, rashod je bio 146.529,06, od čega se čak 84 posto odnosi na plaću direktora. Za bruto plaću potrošeno je 123.707 kuna, što iznosi oko 10.700 kuna neto mjesečno, a ostalo su razni troškovi poslovanja, od čega 10-ak tisuća kuna za troškove prijevoza.

Županijska skupština će na predstojećoj sjednici odlučiti da će se gubitak od 140.851 kunu pokriti na teret kapitala Društva na način da se prenese u sljedeće razdoblje. Istarska županija je još u veljači ove godine odobrila proračunsku donaciju IRENI u visini od 440.000 kuna, a ukoliko Poropatova plaća ostane na istoj razini, na nju će u ovoj godini otići oko 250 tisuća kuna.

Nije poznato što će IRENA sve raditi u ovoj godini, ali je u izvješću o poslovanju za 2009. godinu Poropat, inače i predsjednik Gradskog vijeća Labina, navodeći da od mnogobrojnih projekata koje je pokrenuo spominje samo važnije, nabrojio konferenciju za upravitelje zgrada održanu u studenom u Pazinu, prave pomake provođenjem sustavnog gospodarenja energijom, pripremu projekta instalacije solarnih kolektora za grijanje tople potrošne vode dječjeg vrtića „ Pjerina Verbanac „ iz Labina, upućivanje molbe Fondu za energetsku učinkovitost da sufinancira prelazak Opće bolnice s lož ulja na plin te suradnju s Istarskom županijom i IDA-om u natječajima za dva EU projekta.

- Dobro poslovanje osnovni je cilj, a kroz poslovanje korisnicima osiguravamo sigurno, točno i visokokvalitetno izvršavanje naših primarnih ciljeva, a to su promicanje energetske efikasnosti, ušteda energije u javnom i privatnom sektoru, korištenja obnovljivih izvora energije i aktivnostima u promicanju korištenja materijala i tehnologija u štednji energije, edukacije za iskorištavanje lokalnih energetskih resursa, održavanja konferencija, skupova, kontakata, predavanja, suradnja te zajednički nastupi i partnerstvo sa FZOEU (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ), UNDP - Program UN za razvoj u RH, promocija povećanja društvene svijesti o odgovornom korištenju energije, suradnja s ministarstvima, agencijama, regijama u zemlji i inozemstvu i razmjena iskustava, suradnja sa znanstvenim institutima i fakultetima, sa obrazovnim institucijama, tvrtkama, obrtnicima, fizičkim osobama i drugo, navodi Poropat viziju i misiju, uz navod da u 2010. očekuje pozitivno poslovanje.

Jedan od uvjeta prema europskim normama bio je da Agencija mora biti osnovana kao nezavisna i neprofitna organizacija, dajući javnu uslugu, naročito energetsku savjetodavnu uslugu lokalnim donositeljima odluka vezanih za energetiku u javnom i privatnom sektoru, domaćinstvima i građanima. Drugi uvjet je i predobro poštovan, za prvi se to ne može reći.

Osmišljavanje i pokretanje energetskog razvoja Istre, uz ostvarenje ušteda energije te korištenje održivih izvora ima ogroman značaj, ali je vrlo upitno koliko se može ostvariti radom ovakve agencije, namijenjene uhljebljivanju stranačkog kadra i marketinškoj slici Istre kao zelene i lider regije. Nedostaju konkretni projekti, dok promotivnog presipanja iz šupljeg u prazno, zvanog seminari, savjetovanja, konferencije, prezentacije… imamo i previše. Do danas Poropat nije uspio realizirati čak ni internetsku stranicu na kojoj bi predstavio rad i projekte agencije te omogućio kontakt agencije s građanima, tvrtkama i institucijama, kako bi zaista ispunio savjetodavnu ulogu. Za pretpostaviti je da će barem uspjeti izraditi akcijske planove energetski održivog razvoja istarskih gradova, što bi agenciji dalo solidnu financijsku injekciju iz gradskih proračuna. (MBM)

valter poropat irena istarska regionalna energetska agencija energetika kolektori dječji vrtić pjerina verbanac energetika alternativna energija