Intervju s kandidatom za gradonačelnika Vigorom Kiršićem: Građani za funkcionalniji i transparentniji Nadzemni grad Labin

Intervju s kandidatom za gradonačelnika  Vigorom Kiršićem: Građani za funkcionalniji i transparentniji Nadzemni grad Labin

6.5.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

On je mlad i entuzijastičan, obrazovan, Labinjan, u 33 godini života, a odnedavno i politički angažiran. Vigor Kiršić, inženjer zaštite na radu, s radnim iskustvom u nekoliko većih trgovačkih korporacija, novo je ime na labinskoj političkoj sceni. Kiršić je kandidat grupe birača za gradonačelnika grada Labina, te ujedno i drugi na nezavisnoj listi kandidata za gradsko vijeće. Oženjen je, vokal je, te svira gitaru u labinskom bendu Noga Uganda,  a trenira i judo.

 

1. Koji je razlog Vašeg političkog angažmana i što Vas konkretno potaklo na kandidaturu za gradonačelnika grada Labina?

Razlog koji me potaknuo da se politički angažiram je sadašnja opća situacija koja je nekako rekao bih podmukla, znači nije nam dobro a nije ni ono najlošije a konkretno me potaknula unutarnja potreba, intuicija.

  

2. Smatrate li da vaša edukacija, formalna i neformalna, daje dovoljno znanja za vođenje kompleksne cjeline kao što je jedan grad?

Dosadašnje iskustvo u dinamičnim radnim sredinama, većinom za strane kompanije, daje mi dozu samouvjerenosti da mogu voditi kompleksne cjeline. Moje komunikacijske i socijalne vještine uklapaju se u takvu sliku idealno. Učinkovita komunikacija i koordinacija bit će moje najvažnije vještine.

  

3. Trenutno ste nezaposleni. Smatrate li da vam ljudi mogu vjerovati u angažmanu s obzirom na tu činjenicu kao i na činjenicu da ste mladi?

Moja nezaposlenost nema nikakve veza sa mojom percepcijom kod ljudi koji me znaju, a ne bi trebala imati ni kod ostalih. Moja djela trebala bi značiti puno više. Moje godine (33), elan i obrazovanje definitivno mi idu u prilog.

  

4. Na koje biračko tijelo posredno ciljate i mislite li da možete i na koji način motivirati veliki broj glasača koji apstiniraju na svim izborima?

U svim dobnim skupinama ima previše ljudi koji nemaju potrebe izlaska na izbore općenito. Nešto su motiviraniji stariji/iskusniji građani. Mladi su definitivno skupina koju želimo potaknuti, a ja svojim vlastitim primjerom stojim kao poticaj.

  

5. Izdvojite dobre poteze dosadašnje vlasti. Mislite li da neke započete i pokrenute programe i  inicijative treba nastaviti?

Potrebno je nastaviti kvalitetne postojeće programe. Mislim da su odnosi u vladajućoj  koaliciji neprihvatljivi. Tražit ću puno veću razinu komunikacije, dogovora i realizacije u svrhu napretka .


6. Na koji način mislite pokrenuti zamrlo labinsko gospodarstvo? Imate li konkretan plan za privlačenje investicija?

Uvjeren sam da u intenzivnom povezivanju sa svim općinama Labinštine - Rašom, Svetom Nedeljom, Kršanom i Pićnom , mora doći do usklađivanja strategija o zajedničkom razvoju. Bez te suradnje napredak je neostvariv. Bez zajedničkog djelovanja izostati će značajne investicije.

 

7. Koji je Vaš stav o problematici poslovnih prostora u vlasništvu grada Labina?

To je novac koji također puni gradski proračun. Situacija mora biti potpuno jasna svakome zainteresiranome i u svakom trenutku.

  

8. Ulaže li grad Labin dovoljno u predškolsko i školsko obrazovanje i što bi se moglo na tom području poboljšati? Treba li mijenjati dosadašnji sustav stipendiranja učenika i studenata?

Mišljenja sam da je na ovome području entuzijazam veliki i situacija dobra. Moraju se izdvojiti najkvalitetniji programi i koncentrirati se na njihovo realiziranje.

  

9. Koje je Vaše mišljenje o projektu uređenja prostora nove gradske knjižnice?

Mislim da zjapi prazan!

  

10. Smatrate li da je Labin Art Republika uspješan projekt ili pak mislite da se radi o nedorečenom projektu bez konkretnog učinka na promociju labinskog turizma?

Dobar projekt kojega treba prepustiti  mladim entuzijastima da ga vode. Taj projekt ima potencijala postati stvarno najvažnija kulturno-turistička manifestacija na ovome području.

  

11. Na što Vas asocira pojam `Sentona`?

Daitona?!

  

12. Po čemu je po Vama Labin prepoznatljiv izvan granica Labinštine?

Po OK ekipi i nekom čudnom jeziku. Nekoć je bio poznat po dobrim izlascima, ludim maškarama, jakoj privredi,....

  

13. Smatrate li da je projekt `Labin Podzemni grad` realna šansa za kvalitetno pozicioniranje Labina na turističkoj karti Europe ili rupa bez dna?

Labin Nadzemni grad mi je puno primamljiviji!

  

14. Jesu li Labinu bili potrebni monumentalni kružni tokovi ili se prometni problem ulaza u Grad mogao riješiti racionalnije, a sredstva usmjeriti u sanaciju lokalnih cesta?

To bi trebalo pitati aktualnu vlast. Treba imati ciljeve sa jasno utvrđenim rokovima izgradnje/sanacije pojedinih lokalnih cesta. Struka (prometna i građevinska) mora imati posljednju riječ u određivanju prioriteta. Kružni tokovi, sami po sebi su definitivno dobro rješenje u kvalitetnoj regulaciji prometa a mogu poslužiti i za mirno okupljanje građana u iskazivanju neslaganja s aktualnom politikom.


15. Koji je Vaš plan u rješavanju pročišćivača otpadnih voda u Rapcu?

Financijska konstrukcija je najvažnije pitanje za brže rješavanje potrebe izgradnje pročistača otpadnih voda u Rapcu. Novac iz EU fondova će izostati bez lokalnog konsenzusa o izgradnji istoga. Najprije mora postojati dogovor svih budućih korisnika pročistača - od samih građana putem mjesnih odbora i grada, velikih turističko-hotelijerskih kompanija, iznajmljivača, trgovaca i  manjih poduzetnika u turizmu i ostalih sudionika kako bi se financijski ˝pokrilo˝ veći dio projekta,  i do 80% ukupne cijene (a to mora uključivati sve objekte u kojima se stvaraju otpadne vode na području Rapca, uzeti u obzir turističku sezonu kada je stvaranje otpadnih voda mnogostruko povećano, razraditi sustav selektivnog oporezivanja prema količini proizvodnje otpadnih voda, unaprijediti sustave naplate korištenja javnih toaleta,...). Potrebno je isto tako uložiti sve napore kako bi se optimalno smanjila potrošnja vode i njezino zagađenje.  Za privlačenje novaca iz EU fondova mora jasno biti razrađen model daljnjeg samofinanciranja pročistača. Potrebno je iskoristiti sva iskustva od gradova koji su za potrebe izgradnje pročistača uspjeli povući potrebna financijska sredstva. To je definitivno strateški važan objekt za Rabac kao turističko naselje s dobrom perspektivom.

 

16. Bavite li se sportom? Što mislite o najavljenim restrikcijama u financiranju sportskih klubova iz lokalnih proračuna?

Član sam judo kluba Ipon iz Labina. Restrikcije u financiranju sportskih klubova dodatno će opteretiti i ovako otežano funkcioniranje istih. Veliki entuzijazam i napor kojeg ulažu članovi pojedinih klubova, bojim se  više neće biti dovoljni za normalno odvijanje sportskih aktivnosti. Opstati će oni koji uspiju nešto ˝užicati˝.


17. Na koji način mislite pristupiti problematici alarmantnog stanja u sportskim objektima na području Grada Labina od kojih neki već godinama predstavljaju konkretnu opasnost za njihove korisnike?

Očito je da će manji sportski klubovi još uvijek morati ostati na čekanju sa svojim potrebama a sve će se snage morati usmjeriti ka sanaciji konkretno dvorane SŠ Mate Blažina kao centralnog objekta Labinskog sporta, uz gradski stadion. Nužno ćemo morati razraditi modele samofinanciranja dvorane i ostalih objekata kroz njihovo povećano iskorištavanje u komercijalne svrhe. Znamo da velika većina sportskih objekata izgrađenih za potrebe rukometnog prvenstva u Hrvatskoj muku-muče sa financijskim problemima. Gospodarski i turistički sajmovi trebali bi vrlo često gostovati u gradskoj dvorani. Pri saniranju gradske dvorane potrebno je odabrati kvalitetne i trajne materijale te odabrati najkvalitetnije izvođače radova s područja naše države. Kontrolu i kvalitetu  izvedenih radova moraju garantirati renomirani stručnjaci.

 

18. Jeste li protiv izgradnje bilo koje nove termoelektrane u Plominu ili samo protiv određenih energenta i objasnite?

Protivim se daljnjem opterećivanju našeg okoliša  teškim industrijama. Ovo što sada imamo na području Labinštine sasvim je dovoljno! Potrebno je razrađivati strategije ulaganja u manja i srednja poduzeća koja su fleksibilnija na promjene i koja će zaposliti veliki dio stanovništva našeg područja. Znamo da se daljnjim proširivanjem postojećih kapaciteta teških industrija neće znatno utjecati na povećanje nužno potrebne zaposlenosti.

  

19. Mislite li da je oglašavanje Grada Labina i njegovih trgovačkih društava u lokalnim medijima transparentno i imali uopće potrebe za takvim vidom oglašavanja?

Mislim da je to apsolutno netransparentno! Mediji koji ovise o naklonosti vladajućih garnitura ne mogu objektivno informirati građane. Srećom tu su ipak mnogi internetski portali koji se bave aktualnim temama gdje čovjek kojeg interesira može dobiti informacije iz različitih kuteva gledišta. Grad ima svoje Internet stranice ali mora imati i svoje tiskano glasilo. To glasilo mora biti potpuno objektivno i istinito.

  

20. Što mislite učiniti u smjeru preoblikovanja gradske administracije prema potrebama suvremenog e-grada?

Najvažnija je stavka olakšati građanima i firmama pristup traženim i relevantnim podacima te je nužno ubrzati izdavanje različitih dozvola i akata te suradnja stručnih osoba u gradu u svrhu olakšavanja poslovanja firmi s našeg područja.

  

21. Koji su Vaši uzori i što Vas pokreće?

Moji roditelji su mi najveći uzori u životu! Moja supruga i familija mi daju snažnu potporu koja mi olakšava put naprijed. U profesionalnom sam radu  također nailazio na divne ljude od kojih sam puno naučio.   

  

22. Ukoliko uđete u gradsko vijeće, jeste li spremni koalirati i s kime?

Ono što mi svi trebamo je da pojedinac postane slobodan u tolikoj mjeri da sam odlučuje o svojoj budućnosti poštivajući slobode drugih. Glavni zadatak članova gradskoga vijeća, ureda grada, općinskih vijeća i ureda je odgovorno ponašanje i dogovaranje u svrhu napretka cijelog područja i šire. Surađivati ću upravo s takvim ljudima.  

  

23. Smatrate li da je Vaš politički angažman idealistički i emotivno nabijen, te do koje granice ćete moći ići u podršci Građanske inicijative, te koje političke opcije podržavate?

Kao gradonačelnik zauzimati ću se za ono što je najbolje za građane, emocije ću ostaviti za gledanje sportskih utakmica u društvu prijatelja.

  

24. Smatrate da u Labinu ima interesa i mogućnosti za projekte poticane stanogradnje?

Interes za poticajnu stanogradnju sigurno postoji, zato se i zove poticajna. Treba odabrati najbolje modele, tj. modele koji će odgovarati našim potrebama uzimajući u obzir sve specifičnosti.

 

25. Problem vodoopskrbe na Labinštini.

Problem vodoopskrbe i zaštite voda je na vrhu prioriteta građanske inicijative za Labinštinu čiji sam član. Nositelj liste građanske inicijative za Labinštinu, gospodin Mladen Bastijanić i ostali članovi otvoreni su za dijalog o navedenoj problematici te se nadamo dobroj suradnji sa svim zainteresiranim stranama u procesu rješavanja problema zaštite voda.

  

26. Naplata parkiranja - koncesija ili gradska tvrtka Labin 2000? Smisao postojanja te tvrtke.

Istraživačko bi novinarstvo vrlo brzo došlo do svih relevantnih podataka. Svaka bi gradska tvrtka morala raditi potpuno transparentno i težiti ka ostvarivanju profita.  

  

27. Smatrate li da je komunikacija s građanima korisna ili nužno zlo, te na koji način bi komunicirali i dolazili do građana?

Komunicirati s građanima je dužnost koja ne ovisi o nečijoj volji ili trenutnom raspoloženju. U svojem ću radu koristiti najbolje načine komuniciranja s ljudima koristeći sve uobičajene medije te ću se itekako oslanjat na direktnu komunikaciju i druženje s ljudima. 

  

28. Imate li koju originalnu ideju, što bi trebalo učiniti u Gradu za opće dobro?

Promijeniti vlast!

  

29. Poruka biračima.

Izađite na lokalne izbore i podržite ljude koji žele stvarne promjene!

 

Izborni program možete preuzeti ovdje

 

Fotografiju ustupio Vigor Kiršić

 

 

 

 

vigor kiršić lokalni izbori izbori izbori 2013 građani