Inicijativa građana za sanaciju krapanskog prirodnog-kulturnog krajolika

Inicijativa građana za sanaciju krapanskog prirodnog-kulturnog krajolika

19.8.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Inicijativa građana za sanaciju krapanskog planinskog kanjona, rječice Krapan, te umjetnog kanala grada Raše  s ciljem poboljšanja zdravstvenih, životnih i ekonomsko-razvojnih uvjeta Krapna,
očuvanja prirodnog okoliša, smanjenja mogudnosti zaraze stanovništva i domadih životinja


Budući da je Europskom Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda između  ostalog propisano sustavno praćenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, prijemnika i odlaganja
mulja kako bi se osigurala zaštita okoliša od štetnih utjecaja ispuštanja otpadnih voda, te da se  odlaganje mulja u površinske vode postupno ukida , prilažemo ovaj Dokument Inicijative građana  Krapna okupljenih oko kulturnog-umjetničkog projekta Krapan EU Kapital i podružnice Polygon -Centra za istraživanja i razvoj projekata u kulturi - Pozzo Franz u Krapnu, a s ciljem izmjene postojedeg  stanja i tehničkog unaprijeđenja životnih i ekonomskih uvjeta u mjestu Krapn (Općina Raša, Istarska  županija), koji su direktno povezani sa činjenicom da cijelom dužinom krapanskog kanjona i raškog  kanala protiču površinske kanalizacijske slivne vode grada Labina.

 

Dokument inicijative Krapan EU Kapital upućujemo na državna nadležna tijela Ministarstvu javnog  zdravstva RH - Državna sanitarna inspekcija i Ministarstvu poljoprivrede RH - Vodopravna  inspekcija, te ostalim nadležnim institucijama i pojedincima koje smatramo da trebaju biti uključeni u  proces, te svojim znanjem i utjecajem pomodi, uputiti i poduprijeti građansku inicijativu u nastojanju  rješavanja problema.

 

Otpadne/kanalizacijske vode grada Labina puštaju se u vrijeme kišnih dana kroz spomenute  površinske potoke i kanale, i protiču pored obiteljskih kuda, nakon čega nastaje nesnosan smrad,  povećani broj komaraca i drugih nametnika. Flora i fauna krapanskog kanjona u potpunosti je  promjenjena u proteklih dvadesetak godina.

 

Nekad izvor pitke vode, stanište jegulja i riba, rječica za  kupanje, sustavnim je devastiranjem i dugogodišnjim puštanjem otpadnih voda u potpunosti izmjenjena i pretvorena u odvodni kanal koji se pretvorio u izvorište potencijalne zaraze.

 

Kako je riječ o vrlo specifičnoj lokaciji labinštine koja je stoljedima bila rudarsko područje i ispod kojih  se nalazi 10 kilometara podzemnih rudničkih kopova koji su vedina po zatvaranju rudnika potopljeni,
smatramo da postoji velika vjerojatnost da dio otpadnih/kanalizacijskih voda ponire u podzemlje  labinštine i dolazi u dodir s izvorima pitke vode. Stoga smatramo da upravo te geomorfološke karakteristike mjesta i prirodnih voda koje izviru i poniru u podzemlje direktno utječu na izvorišta  pitke vode (F.Gaia i Kokoti)2

 

Svrha pokretanja ove građanske inicijative je u prvom redu informirati nadležne organe o  navedenoj situaciji devastacije prirodnog, kulturnog i industrijskog nasljeđa, te se informirati o  načinima i procedurama zaštite građana u ovakvoj situaciji kako bi se što bolje samoorganizirali pozivajudi se na Europsku Direktivu i transparentnost u procesu sanacije kako bi informacije bile  dostupne javnosti.

 

Naime osim ugroze zdravlja, posljedično se dogodila i ekonomska ugroza svih koji žive u Krapnu i Raši, a koja se manifestira u nemogudnosti razvoja lokalnih turističkih-kulturnih resursa, za razliku od  okolnih mjesta u labinštini. Opdina Raša broji cca 3.200 stanovnika, od toga u gradu Raši živi 1.440,  dok je u Krapnu cca 200 stanovnika, uz važnu napomenu da je upravo Krapan mjesto osnutka prvih  rudnika u ovom dijelu Europe još s kraja 18 stoljeća.

Osim navedenih argumenata napominjemo da  se dužinom kanala nalaze dječija i sportska igrališta, škola i dječiji vrtid gdje su djeca direkno i
svakodnevno izložena isparavanjima otvorenog kanala.


Do sada pojedinačna nastojanja građana nisu prihvadana, međutim proučavajudi Europske standarde,  zakone i Direktive o vodama i eko-sustavu došli smo do zaključka da je slučaj Krapan ispod svakog
mogudeg europskog standarda i da je postojanje otvorene kanalizacije jednostavno neprihvatljivo i  opasno po život mještana i gostiju ove turističke regije.

 

Ovom građanskom inicijativom podržavamo zaštitu javnozdravstvenog interesa, i želimo se  informirati o mjerama i postupcima koji bi bili usmjereni na zaštitu zdravlja populacije Opdine Raša i  šire. Stoga molimo nadležne institucije da nas upute u daljnji postupak kako bi zajedničkim  nastojanjem pokušali riješiti ovaj problem.

 

Naši zahtjevi odnose se na:
-   regulaciju sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta otpadnih voda grada Labina na  način da se kanalizacijske vode grada Labina više NE puštaju kroz otvoreni prirodni  kanjon Krapna i otvoreni kanal grada Raše;


-  da se na vrijeme spriječi i suzbije mogudnost pojavljivanja zaraznih bolesti uslijed  povedaćog broja komaraca, štakora i drugih izvora potencijalne zaraze;


-  da se spriječe za život i zdravlje svakodnevna neugodna isparavanja opasnih plinova  koji se u kanalima zadržavaju kroz cijelu godinu, a naročito su neugodni u vrijeme  visokih temapratura;


-   da se sanira krapanski prirodni okoliš i vrati u prvobitno stanje;


-   da se sveobuhvatnom planskom organizacijom preusmjere otpadne vode kako bi se  Krapan mogao razvijati u novom trendu turističko-kulturne strategije istarske  županije i općine Raša;


-  da se nakon preusmjeravanja/zaustavljanja otvorene kanalizacije obavi obavezna  prevencija dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kanjona i kanala;


-  da se zakonski zaštiti vodonosno područje Krapna kao jedan od prvih primjera  tehničkih inovacija u području meliorizacije vodnih tokova, koji su građeni u svrhu  ljudskog napretka i industrijalizacije s početka 19.stoljeća;

 

Ovo stanje eklatantan je primjer sustavne devastacije i narušavanja osnovnih Ustavnih sloboda  građana Republike Hrvatske - prava na zdrav i čist okoliš. (Ustav Republike Hrvatske - Zaštita ljudskih
prava i temeljnih sloboda)


U tom smislu smatramo da je Grad Labin direktno odgovoran i dužan provesti sve mjere kako bi  zaštitio građane Krapna, Raše, kao i prirodnu i kulturnu baštinu ovih povijesno važnih lokaliteta.


Polygon tim
Polygon  - Centar za istraživanja i razvoj projekata u kulturi - Podružnica Pozzo Franz.

 

 

eu kapital pozzo franz otpadne vode kanalizacija inicijativa građana krapan