[INFORMIRAJTE SE NA VRIJEME] OBAVIJEST o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza

[INFORMIRAJTE  SE NA VRIJEME] OBAVIJEST o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza

12.1.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Gradsko vijeće Grada Labina na svojoj sjednici 22. prosinca 2014. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 15/14.).

 

Ovim izmjenama i dopunama provest će se usklađenje sa Prostornim planom uređenja Grada Labina (izmjenjena granica obuhvata), izvršit će se manje povećanje pojedinih građevnih čestica sukladno zahtjevima gospodarskih subjekata u zoni te uskladiti tehnička rješenja za pojedine infrastrukturne građevine u odnosu na važeći Detaljni plan koji se sukladno odredbi članka 200. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/14.) smatra urbanističkim planom uređenja u smislu citiranog Zakona.

 

Informacija o tijeku izrade predmetnog Plana može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno  uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, Titov trg 11, Labin  (III kat/soba 27).

 

 

Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone Vinež - II faza.pdf122.93 KB
Izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Labina.pdf693.71 KB
Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež - II faza.pdf1.39 MB

poslovna zona vinež vinež nekretnine upu labin građevinska dozvola