Igrališta za golf kraj Kožljaka i Pićna u zoni zaštite izvorišta vodoopskrbe - moguća revizija golf projekata u Istri

Igrališta za golf kraj Kožljaka i Pićna u zoni  zaštite izvorišta vodoopskrbe - moguća revizija golf projekata u Istri

2.9.2010. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Kada bi se Kriteriji i smjernice za planiranje golf igrališta, koje je nedavno izradio Vladin Savjet prostornog uređenja države, primijenili na Istarsku županiju, od 23 golf lokacije ucrtane u županijski prostorni plan gradnja apartmana i vila ne bi bila moguća na njih devet.

Naime, po novim smjernicama popratni turistički smještaj može se graditi samo na terenima većim od 90 hektara i s više od 18 rupa, te na onima koji zadovoljavaju međunarodne kriterije natjecateljskih igrališta. Preporuka je i da se takvi golf resorti grade izvan zaštićenog obalnog područja.

Jedan od planiranih golf terena koji ima manje od 90 hektara je onaj na Muzilu, a po županijskom prostornom planu na ovom pulskom poluotoku planirana je izgradnja golf igrališta na 80 hektara uz popratnih 1.500 postelja.

Zasad jedini golf teren u Istri - ne računajući onaj na Brijunima - Crveni Vrh kraj Savudrije, otvoren je još prije godinu dana, a prema sadašnjim smjernicama, trebao bi biti bez popratne gradnje.

Savjet prostornog uređenja države propisuje da se golf tereni ne trebaju planirati na vrijednom obradivom tlu, šumskim terenima, zaštićenim kulturnim dobrima i predjelima izvorišta pitke vode niti na na 25 metara od obale. No iz Analize okvirnih mogućnosti razvoja golfa na području Istarske županije proizlazi da se golf projekti prostiru na području vodozaštite, ekoloških mreža, vrijednih arheoloških nalazišta ili prirodnih staništa.

Unutar zona zaštite izvorišta vodoopskrbe smješteni su Markocija kraj Buja, golf projekt Kršan kraj Kožljaka, golf teren Dubrova, Grabrovci pokraj Barbana, golf teren Loborika i Vrnjak kraj Grožnjana, koji je značajan i kao područje bogato šumama i strogo zaštićenim vrstama bilja.

Golf projekt Fratarska šuma također je dijelom pokriven vrijednom šumom. Posebno je osjetljiva lokacija golf projekta Stancija Špin pokraj Tara i Vabrige, jer gotovo trećinom teritorija ulazi u područje nacionalne ekološke mreže i prostire se neposredno uz ušće Mirne, koje je proglašeno posebnim staništem riba.

Unutar nacionalne ekološke mreže je i golf projekt Brkač pokraj Motovuna, koji djelomično zadire u vodozaštitnu zonu zbog izvorišta Gradole, a lokacija ulazi i u utjecajno područje nacionalne ekološke mreže Motovunske šume.

Golf projekt Kolone - San Polo djelomično ulazi u granice značajnog krajobraza rovinjskih otoka i priobalnog područja dok se nešto južniji teren Porto Mariccio nalazi u području ekološke mreže te je bogat arheološkim nalazima.

U utjecajnom području ekološke mreže planira se i golf teren na Muzilu, kao i Marlera, gdje uskoro počinje gradnja golf terena s 80 apartmana, 27 vila i hotelom. I na već izgrađenom golf terenu Crveni Vrh nalazi se značajna estavela, reverzni krški izvor.

Zbog mogućih štetnih posljedica na okoliš dvije su općine zatražile brisanje golf projekata iz županijskog plana, i to Kloštar na području ekološke mreže Limskog kanala i Jakomići pokraj Pićna koji ulazi u vodozaštitno područje. (M. JERIN)

 

golf golf projekt zakon o igralištima za golf jakomići pićan kožljak zaštićene zone vodoopskrba