Humanitarna akcija „POTVRDIMO HUMANOST ZA REU“

Humanitarna akcija „POTVRDIMO HUMANOST ZA REU“

13.4.2022. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina 12.travnja 2022. g. pokrenula je 21. po redu

Humanitarnu akciju pod nazivom „POTVRDIMO HUMANOST ZA REU“ odobrenu od Upravnog odjela

za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Rješenjem KLASA: UP/I-550-01/22-01/05; URBROJ:

2163-06/13-22-23., pod evidencijskom oznakom : IŽ-HA/LO-21-5, a namijenjena je Rei Martić iz

Labina, mladoj 34-godišnjoj ženi i majci malodobnog djeteta kojoj je prije desetak godina

dijagnosticirana multipla skleroza.


Nakon uspješno provedene Humanitarne akcije „Darujmo nadu Rei“ u kojoj su prikupljena

financijska sredstava za Reino liječenje, Rea je završila ciklus od 30 terapija . Navedene terapije

poboljšale su Reino kliničko stanje tako da Rea bilježi napredak u zdravstvenom stanju.


Kako je od strane privatne neurološke ordinacije Mr.sci dr Maje Roje Novak preporučen nastavak još

jednog ciklusa od 30 terapija Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ pokreće ovu akciju u nadi da će se

kao i do sada odazvati svi ljudi dobre volje, kako bi doprinijeli da i ova akcija bude uspješna.

Udruga žena „Mendula“ planira za vrijeme trajanja Humanitarne akcije do 30.lipnja 2022.g. provesti

niz aktivnosti u svrhu prikupljanja donacija o čemu će javnost pravovremeno biti obavještena.Isto tako molimo Vas da u skladu s vlastitom procjenom i mogućnošću, financijski poduprete

humanitarnu akciju uplatom na račun Posebne namjene koji je za provođenje akcije otvoren pri OTP

banci d.d Poslovnica Labin:

IBAN HR1524070001500016707

BIC (SVIFT ) code: OTPVHR2X

Sa naznakom „Potvrdimo humanost za Reu“


Sve gotovinske uplate donacija u OTP banci Poslovnica Labin oslobođene su plaćanja

naknade na čemu zahvaljujemo Poslovnici OTP banke u Labinu.

Što reći na kraju nego potvrdimo humanost za Reu što je glavni moto i naziv ove humanitarne

akcije.


Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“

rea martić udruga mendula humanitarna akcija darujmo nadu zdravlje humanost potvrdimo humanost za reu