Humanitarna akcija "Darujmo nadu" za Reu Martić

Humanitarna akcija "Darujmo nadu" za Reu Martić

15.11.2021. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina 15. studenog 2021. godine pokrenula je 20.
po redu Humanitarnu akciju pod nazivom „DARUJMO NADU“ odobrenu od Upravnog odjela
za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Rješenjem KLASA: UP/I-550-01/21-01/34;
URBROJ: 2163/1-06/15-21-23., pod evidencijskom oznakom : IŽ-HA/OST-21-33, a
namijenjena je Rei Martić iz Labina.


Rea je mlada 34-godišnja žena i majka malodobnog djeteta kojoj je prije desetak godina
dijagnosticirana multiple skleroza. Kako godine odmiču tako i bolest napreduje. Rea se
trenutno otežano kreće te su joj potrebne hodalica i invalidska kolica, potrebno je da osnaži
svoje tijelo i kosti koje zbog prirode bolesti svakim danom sve više odumiru.


U ovom sivilu bolesti pojavio se tračak nade da Rea ojača i ponovno osjeti svoj hod.
Temeljem dosadašnjih iskustava Rei je predložena je terapija tipa integralne terapije i
intenzivne kinezoterapije. Navedena terapija bi poboljšala kliničko stanje, a sastoji od
vitaminske terapije, magnetoterapije, apiterapije, imunoterapije, akupunkture te
kineziterapije. Provodi se svakodnevno 3 sata na dan, najmanje 30 dana u Privatnoj
neurološkoj ordinaciji u Zagrebu. Troškove ove terapije ne pokriva HZZO, a troškovi terapija
iznose oko 8.700 eur-a.


Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ pokreće ovu akciju u nadi da će se kao i do sada
odazvati svi ljudi dobre volje, osobito u ovo predblagdansko vrijeme, kako bi doprinijeli da i
ova akcija bude uspješna.


Stoga Vas molimo da u skladu s vlastitom procjenom i mogućnošću, financijski poduprete
humanitarnu akciju uplatom na račun Posebne namjene koji je za provođenje akcije otvoren
pri OTP banci d.d. Poslovnica Labin:


IBAN HR5624070001500015484
BIC (SVIFT ) code: OTPVHR2X
Sa naznakom „Darujmo nadu“

Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“

rea martić humanitarna akcija udruga žena mendula udruga mendula