Hoće li ''zeleni'' zaustaviti investiciju od 800 milijuna eura?

Hoće li ''zeleni'' zaustaviti investiciju od 800 milijuna eura?

22.10.2011. // Vjesnik // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Predviđena tehnologija obrađena u studiji utjecaja na okoliš zastarjela je, a procjena njezina utjecaja na zdravlje ljudi obrađena je samo marginalno, iako je to kod studija za zapadnoeuropske TE na ugljen ključni dio, kaže u ime brojnih ekoudruga Vjeran Piršić, predsjednik Udruge Eko Kvarner.

 

Može li se dogoditi da ''zeleni'' nezadovoljni predloženim rješenjima zaustave jednu od najvećih planiranih investicija u Hrvatskoj - gradnju trećeg bloka Termoelektrane Plomin na ugljen, u što Hrvatska elektroprivreda s partnerom, kojeg tek treba izabrati, planira uložiti oko 800 milijuna eura.

Odgovor na to pitanje bit će vjerojatno jasniji nakon završetka u srijedu otvorene javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš, zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkom rješenju za rekonstrukciju termoelektrane Plomin koja će trajati do 18. studenoga. Ta rekonstrukcija predviđa zamjenu postojećeg zastarjelog prvog bloka te termoelektrane snage 125 megavata (MW) novim, modernijim i nekoliko puta većim snage 500 MW. Nakon njezina završetka, ta će velika elektrana umjesto današnjih 335 MW instalirane snage imati 710 MW, pa bi po snazi bila podjednaka Nuklearnoj elektrani Krško.

U HEP-u navode da je cjelovita dokumentacija dostupna javnosti u službenim prostorima Grada Labina, Općine Kršan i Istarske županije u Puli. Sažetak studije utjecaja na okoliš objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Istarske županije, a javno izlaganje održat će se 27. listopada u Plomin Luci i 28. listopada u upravnoj zgradi Grada Labina.

Međutim, brojne ekoudruge imaju puno primjedbi i na studiju i na cijeli projekt. U njihovo ime predsjednik Udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić kaže da je taj projekt, po mišljenju više stručnjaka i osoba uključenih u taj upravni proces, vrlo opasan za okoliš. »Predviđena tehnologija za treći blok TE Plomin obrađena u studiji utjecaja na okoliš ne da nije najbolja raspoloživa, nego je zastarjela, a procjena njezina utjecaja na zdravlje ljudi je obrađena samo marginalno, iako je to kod studija za zapadnoeuropske termoelektrane na ugljen ključni dio«, tvrdi Piršić.

Osim toga, navodi da se procjena studije utjecaja na okoliš vodi vrlo netransparentno, jer nije objavljena cijela studija niti sastav komisije koju je za procjenu imenovalo Ministarstvo zaštite okoliša. Zato javnost ima puno manje informacija, nego, primjerice, u javnoj raspravi o studiji za gradnju LNG-terminala. Stručnjaci i ostali koji žele pročitati cijelu studiju moraju otputovati u Istru, kaže Piršić.

Najavio je da će ekoudruge tražiti objavu cijele studije te da će osnovati tim stručnjaka koji će ju temeljito analizirati.

S druge strane, u HEP-u kažu da su projekt zamjene starog prvog bloka novim pokrenuli na temelju pozitivnih iskustava s pogonom drugog bloka, polazeći od odgovornosti u osiguranju dovoljnih količina električne energije za hrvatske potrošače i u skladu s načelima održivog razvoja i normama EU-a. Primjenom najsuvremenije tehnologije (najboljih raspoloživih tehnika) treći blok će postići stupanj korisnog djelovanja od 45 posto, što je znatno više od današnjih klasičnih elektrana u svijetu, koje imaju stupanj pretvorbe od 32 do 37 posto.

Emisije štetnih tvari u zrak smanjit će se na najmanju moguću mjeru, korištenjem visokokvalitetnoga niskosumpornog ugljena i ugradnjom postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova, postrojenja za smanjenje emisije NOx i visokoučinkovitog elektrostatskog filtra za čestice, ističu u HEP-u.

Pritom napominju da će zrak u okolici TE Plomin i dalje biti prve, najbolje kategorije, jer će treći i drugi blok zajedno emitirati manje onečišćujućih tvari nego što danas emitiraju prvi i drugi blok, i to: 54 posto manje SO2, 25 posto manje NOx i 13 posto manje čestica.

Razine emisija u zrak i svi ostali pokazatelji utjecaja na okoliš, kao i do sada, sustavno će se pratiti, kako u samoj elektrani, tako i u ovlaštenim neovisnim institucijama, te će biti javno dostupni u bazi podataka o emisijama iz stacionarnih izvora Agencije za zaštitu okoliša. Povrh toga, planiran je potpuno zatvoreni sustav dopreme i skladištenja ugljena za koji se upravo priprema natječaj za gradnju. Odlaganje ugljena u planiranom zatvorenom sustavu silosa te predviđeni pretovarni sustav, dnevni bunkeri i mlinovi ugljena evidentno će poboljšati situaciju na lokaciji jer se ugljena prašina neće raznositi u okolišu. Osim toga, bit će vizualno prihvatljiviji u odnosu na današnje stanje, tvrde u HEP-u.

Ako studija nakon javne rasprave dobije zeleno svjetlo povjerenstva Ministarstva, HEP će biti puno bliže izdavanju lokacijske dozvole, što je preduvjet za međunarodni natječaj na kojem će izabrati partnera koji će ravnopravno sudjelovati u financiranju tog velikog projekta.

Autor: Željko Bukša, Vjesnik, foto: Pixell

 

zeleni te plomin te plomin 3 plomin 3 hep investicija gospodarstvo eko kvarner vjeran piršic ugljen