Hoće li Labinština dobiti poljoprivrednog redara?

Hoće li Labinština dobiti poljoprivrednog redara?

17.2.2012. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na koordinaciji Gradonačelnika Grada Labina i Općinskih načelnika Općine Kršan, Pićan, Sv.Nedelja i Raša razmatrana je potreba zapošljavanja poljoprivrednog redara na ovom području te zakonske odredbe koje obvezuju jedinice lokalne samouprave na nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za utvrđivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, odnosno poslove vezano uz unapređenje i razvoj poljoprivrede, zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta. 

Utvrđena je zajednička potreba i mogućnost zajedničkog organiziranja obavljanja poslova poljoprivrednog redara za područje Grada Labina i okolnih općina. Pristupilo se postupku izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan sa sistematizacijom radnih mjesta i dopunom poljoprivrednog redara. Isti će se zajednički financirati iz Proračuna Grada Labina i okolnih općina. U Općini Kršan dodana je potkategorija radnog mjesta viši referent i novo radno mjesto viši referent-poljoprivredni redar. Kvalifikacijski rang mu je 9, a koeficijent 1,80.

poljoprivreda poljoprivredni redar zakup poljoprivredno zemljište