Stampar M - Stampar

Hoće li Labin dobiti hostel?

Hoće li Labin dobiti hostel?

22.7.2011. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Vijećnik Nevio Gašparini na posljednjoj je sjednici Gradskog vijeća potaknuo pitanje zgrade RIŠ-a. Naime zgrada je u vlasništvu Srednje škole Mate Blažine te je Školski odbor zauzeo stav da je održavanje zgrade preskupo za pedagošku ustanovu. Gašparini je izdvojio kako je 2003. godine potpisan Akt od strane Župana Ivana Jakovčića u kojem stoji prijedlog da se iznađe cjelovito rješenje za zgradu. Između ostalog ponuđena je mogućnost da se zgrada prenamijeni u hostel. Gašparini je mišljenja kako bi Grad tim objektom višestruko bio na dobitku, koristili bi ga učenici i sportaši, a za trajanja turističke sezone mogao bi komercijalno poslovati. 

Prijedlog vijećnika je da zgrada pređe u vlasništvo Grada, a Grad bi za uzvrat sanirao krov sportske dvorane, drvenariju i instalacije za grijanje.  Gradonačelnik je odgovorio kako je održano više sastanaka na spomenutu temu. Svjestan je da je zgrada osuđena na propadanje jer nadležno Ministarstvo više ne financira tekuće održavanje. Istarska županija i Srednja škola dale su suglasnost da se taj objekt pretvori u hostel. Gradonačelnik se slaže da je takav objekt potreban Labinu. Na posljetku je kazao kako načelni dogovor Škole, Županije i Grada postoji, a ono što slijedi  jest dogovoriti formu i  pripremiti dokumentaciju za preuzimanje. Vijećnik Rasim Halilović, koji je ujedno predsjednik sekcije trgovaca, predložio je da se zgrada RIŠ-a prenamijeni u obrtnički dom.

hostel nevio gašparini rasim halilović politika