Gradu Labinu odobreno 3 milijuna kuna EU novca, 2,5 milijuna za obnovu šohta

Gradu Labinu odobreno 3 milijuna kuna EU novca, 2,5 milijuna za obnovu šohta

15.6.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Poznati su rezultati otvorenog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za projekte prijavljene u okviru 3. roka za podnošenje projektnih prijava.

Na otvoreni poziv podneseno je ukupno 88 projektnih prijava. Administrativno ispravnim ocijenjene su ukupno 63 prijave, a odobrena su sredstva samo za njih 17. Gradu Labinu i Turističkoj zajednici odobrena su sredstva za oba prijavljena projekta, u sveukupnom iznosu od gotovo 3 milijuna kuna.

Odobreni su projekti Mine tour i Inspiracija. Projekt MINE TOUR, čiji je nositelj Grad Labin, bavi se izazovom neiskorištenog turističkog potencijala rudarske baštine, i to prirodnog spomenika rudnika Sitarjevec u Litiji te labinskog Šohta. Partneri su Občina Litija, Razvojni center Srca Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Turistička zajednica Istarske županije, Labin Art Express XXI i Turistična zveza Slovenije. Prema projektnoj prijavi, Gradu Labinu odobreno je 2,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava za obnovu šohta. U okviru projekta zamijenit će se osnovna nosiva konstrukcija Šohta, zamijeniti sva metalna gazišta i postojeća galerija oko tornja. Provest će se također antikorozijska zaštita cijelog tornja.

Projektom INSPIRACIJA, čiji je nositelj Občina Trbovlje, a partneri Turistička zajednica Grada Labina, Labin Art Express XXI, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu, te Naj Tura d.o.o. (SLO), na području Labina povezat će se registrirane jedinice baštine: rudarsko-industrijski kompleks Pijacal, Kulturni centar Lamparna i gradska knjižnica i Narodni muzej u palači Battiala-Lazzarini. U Narodnom muzeju bit će uspostavljena i informacijska točka s namjenom da posjetitelji upoznaju bogatu rudarsku baštinu i posjete kompleks Pijacal. Turističkoj zajednici Grada Labina odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 400.000kn iz projektne prijave.

U idućim mjesecima s vodećim partnerima će se potpisati Ugovori o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a.

šoht financiranje eu fondovi