Gradska galerija uskoro sa novim instalacijama hlađenja i grijanja

Gradska galerija uskoro sa novim instalacijama hlađenja i grijanja

7.10.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Gradonačelnik Grada Labina, Tulio Demetlika donio je Odluku o početku postupka javne nabave za radove na postavljanju instalacija grijanja i hlađenja i kontrolu vlažnosti u Gradskoj galeriji. Procijenjena vrijednost nabave jest nešto više od 276 tisuća kuna dok je planirana vrijednost za istu namjenu 340 tisuća kuna.

Sredstva će se osigurati iz Proračuna Grada Labina za 2009. godinu iz stavke Plan nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu. Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina da izradi dokumentaciju za nadmetanje.

gradska galerija klima instalacija kultura plan nabave robe demetlika prostorno uređenje