Gradonačelnik i načelnici općina Labinštine potpisali Sporazum o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) - Labinština posebno ruralno područje u Istarskoj županiji

Gradonačelnik i načelnici općina Labinštine potpisali Sporazum o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) - Labinština posebno ruralno područje u Istarskoj županiji

18.10.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na jučer održanoj koordinaciji gradonačelnika Grada Labina i načelnika Općina Kršan, Pićan, Sv. Nedjelja i Raša potpisan je Sporazum o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) Labinštine. Odlukom o prihvaćanju strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008.-2013. područje Grada Labina i Općina  Kršan, Pićan, Sv. Nedjelja i Raša definirano je kao posebno ruralno područje u Istarskoj županiji za koje je nužno osnovati lokalnu akcijsku skupinu i potaknuti razvoj ruralnog područja primjenom specifične metodologije pod nazivom Leader pristup i sukladno istoimenoj inicijativi Europske unije omogućiti stvaranje uvjeta za pristupanje strukturnim fondovima Europske unije.

 

Svrha osnivanja LAG-a je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, iskorištavanje i razvijanje  postojećih potencijala za ruralni razvoj, jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, pripreme LAG područja za korištenje  strukturnih  i ostalih fondova EU, briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

 

Potpisnici  ovog  Sporazuma osnovati će  Lokalnu akcijsku grupu (LAG) u skladu s  Planom  za  poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. (IPARD Program), a svaki potpisnik imenovat će jednog člana u Organizacijski odbor koji će biti zadužen je za operativno djelovanje i provođenje zacrtanih aktivnosti i programa.

općina kršan općina pićan lag lokalna akcijska grupa ipard eu rurarno područje labin grad labin labinština općina raša