`Građanska inicijativa na kružnom toku`: Sutra, utorak u 11:30h Mladen Bastijanić i Adriano Kiršić na rotoru kod Mercatora pozvat će građane na aktivno sudjelovanje u životu Labinštine

`Građanska inicijativa na kružnom toku`: Sutra, utorak u 11:30h  Mladen Bastijanić i Adriano Kiršić na rotoru kod Mercatora pozvat će građane na aktivno sudjelovanje u životu Labinštine

22.10.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Građani Labina, Adriano Kiršić i Mladen Bastijanić pozivaju sutra - u utorak 23.10.2012. - 11,30h na tiskovnu konferenciju (javnost) na kružni tok kod „Mercatora" gdje će promovirati „inicijativu na kružnom toku".

1. Zbog neučinkovitosti lokalnih vladajućih politika i lokalnih administracija, u kontekstu priprema za lokalne izbore iduću godinu u svibnju, pokrećemo lokalnu građansku inicijativu za grad Labin i područje ostalih općina Labinštine kojoj je cilj okupiti konkretne savjesne građane koji su se spremni angažirati na redefiniranju lokalnih odnosa do sfere javnog života svih građana na Labinštini i šire.

2. Na lokalnom prostoru vladajuće politike su IDS i SDP, koje zagovaraju u javnom prostoru interese svojih političkih organizacija i lokalnih nagomilanih birokracija. Kao takve ne artikuliraju javne interese građana, ne nude nikakvu perspektivu za budućnost, zbog toga je potrebno da konkretni građani preuzmu javnu konkretnu odgovornost za lokalni prostor - sve sfere javnog života, prije svega gospodarski aspekt Labinštine - gospodarski razvoj.


3. Aktualna je problematika termoelektrana ispod Plomina. Predlažemo da javno građani traže odmah da se svi vijećnici u sazivu Grada Labina, kao i svi vijećnici po općinama Labinštine neposredno javno izjasne da li jesu ili nisu za novu termoelektranu ispod Plomina na ugljen. U skladu s tim isto se zagovara referendum, kao neposredan način izražavanja mišljenja građana o tome. Ako je većina građana za termoelektranu na ugljen tada se predlaže da građani traže pošteno obeštećenje za lokalni prostor koji će biti ugrožen sa izgradnjom još jedne TE na lokalnom području. Pošteno obeštećenje je jeftinija električna energija za svih na Labinštini - građane, gospodarstvo i povlašteni porezni status Labinštine - građana i svih gospodarskih subjekata lokalno. Naročito se predlaže da se odmah onemogući Tulia Demetiku u njegovim već poznatim namjerama  da raspodjelom nekakvih lokalnih renti kao kompenzaciju za novu TE rasprodaje strateške interese Labinštine. Sa tom Demetlikinom rentom Labinština neće biti obeštečena ni 20% u odnosu na štetu koju će kontinuirano trpiti s daljnjom koncentracijom prljavih industrija na lokalnom prostoru. Ako nešto u tom kontekstu zagovaramo onda zagovaramo elektranu na sunce. 

4. Predlažemo javnu raspravu na Labinštini  po tematici javne vodoopskrbe čitavog ovog područja. Primarni je interes građana da građani imaju najbolju vodu za piće u labinskom vodoopskrbnom sustavu- cjelokupni kapaciteti voda iz Bubić jame, izvor Kožljak i izvor Plomin. U tom kontekstu treba definirati strategiju vodozaštite izvora vode na Labinštini, primarno izgradnja zapornice - brane u dolini rijeke Raše, kako bi se zaštitili izvori vode Fontegaja i Kokoti, koja je po projektu definirana 2002. a trebala je biti izgrađena 2006. jer kvalitetna voda na Labinštini je komparativna prednost budućeg gospodarskog razvoja čitavog ovog područja.

5. Predlažemo  da se svim gradskim i općinskim vijećnicima na Labinštini smanje nadoknade za vijećničke zastupničke funkcije na nivo najrazvijenijeg europskog područja u Švicaskoj - kanton Ticino - 10,00 CHF po sjednici lokalnog parlamenta, jer lokalnu zastupničku funkciju vijećnici moraju obavljati dobrovoljno i časno a ne iz profiterskih namjera.  Isto tako, u kontekstu opće racionalizacije - smanjivanja troškova poslovanja u javnom i državnom sektoru, predlažemo da se umjesto daljnjeg zapošljavanja administacije zaposle konkretni stručni radnici - majstori  koji će obavljati konkretne poslove. Time će se desiti konkretna racionalizacija u poslovanju lokalnih javnih poduzeća i konkretne uštede. Tako ušteđen novac treba biti investiran u djecu predškolske dobi na Labinštini koja ne pohađaju dječje vrtiće, tako da se za tu djecu u labinskim dječjim vrtićima osmisle i organiziraju programi subotom.

6. Odmah treba pokrenuti procesu udruživanja lokalnih javnih poduzeća „Vodovod" i komunalno „1.Maj" u jednu zajedničku tvrtku, koja će imati jednog direktora, jednu tajnicu, jedan direktorski službeni automobil, jedno sjedište, jednu zajedničku računovodstvenu službu i koja će slati jedan račun korisnicima za sve javne lokalne usluge. U administrativnom sektoru navedenih javnih poduzeća je 30 - 40% viška administrativnog i drugog nepotrebnog „šefovskog" osoblja. Treba uspostaviti javni nadzor i javnu kontrolu poslovanja nad labinskim javnim poduzećima.

7. Predlažemo intenzivnu plinifikaciju Labinštine - izgradnju infrastrukture za gospodarske subjekte i građane.

8. Tražimo, sukladno važećim zakonima u RH, da postojeći čimbenici vlasti na Labinštini u potpunosti poštuju zakone na način da odgovaraju na sva pitanja građana. Predlažemo mehanizam i praksu da konkretni građani konkretna pitanja od javnog značaja upućuju svim lokalnim medijima na Labinštini a da postojeći čimbenici vlasti na Labinštini, kao i autoriteti u sferi javnih poduzeća javno se obavežu da će u roku od 15 dana na sva takva pitanja javno odgovoriti. Takve odgovore trebali bi opet objaviti lokalni javni mediji.

9. Pozivamo sve građane sa područja Labinštine i šire da nam se vrlo konkretno pridruže u ovoj inicijativi, da zajedno konkretno artikuliramo i drugu javnu problematiku, kao i da koncenzualno javno predložimo njezino rješavanje. Što se više građana u kraćem roku bude odazvalo ovoj inicijativi ona će biti snažnija i učinkovitija pa će i vladajuće strukture na Labinštini morati prihvatiti javni konstruktivni dijalog o svoj lokalnoj javnoj problematici.
Konačni cilj ove inicijative je  konstituirati građanske liste za lokalne izbore iduće godine u svibnju kao i predložiti konkretne, poštene, sposobne građane za javne funkcije gradonačelnika Labina i općinskih načelnika Labinštine, svjesni činjenice da pošteni, sposobni, konkretni, građani ne mogu biti izabrani na izvršne funkcije na nivou lokalnih vlasti ako iza njih ne stoje i daju im konkretnu podršku konkretni građani.

10. U skladu s tim, u odnosu na artikuliranu javnu problematiku u sljedećem razdoblju, tražit ćemo konsenzus u rješavanju aktualne problematike sa svim postojećim čimbenicima lokalne politike do lokalnih izbora u svibnju 2013. jer ne smije se više gubiti vrijeme, s obzirom na neizdrživo gospodarsko stanje na Labinštini i s obzirom na sezonski karakter turističke djelatnosti na Labinštini, za koju treba izvršiti kvalitetne pripreme već idućih mjeseci za turističku ljetnu sezonu iduće godine.

11. Ako 100 dana pred lokalne izbore iduću godinu ne budemo imali u gradu Labinu okupljenih barem 50 konkretnih ljudi oko ove javne građanske inicijative, za područje čitave Labinštine barem 150 konkretnih ljudi, onda ćemo smatrati da ova naša inicijativa ne uživa podršku građana na Labinštini, pa će na lokalne izbore iduću godinu ići neki drugi ljudi na nekim drugim listama, sa nekim drugim prijedlozima za gradonačelnika Labina i općinske načelnike na Labinštini.

ovu građansku inicijativu konkretno iniciraju

Mladen Bastijanić i Adriano Kiršić 
 
p.s.: Naziv građanske inicijative sa kružnog toka nastala je nedavno kada su Valdi Runko i Tulio Demetlika gostovali u emisiji radio Labina, tamo promovirali projekt nove TE ispod Plomina na ugljen i onda pri kraju emisije konstatirali da ne misle Labinjani valjda dizati revolucije na kružnom toku..?? Ta njihova konstatacija inicirala je ovu našu inicijativu.       

 

Adriano Kiršić

 

Foto: prvimaj.hr

 

adriano kiršić javfnost mladen bastijanić lokalni izbori te plomin vodovod kružni tok