Građani Labina brinu o svojim zgaradama

Građani Labina brinu o svojim zgaradama

13.12.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Labin stan u 2009. godini obavila je 35 većih zahvata na zgradama kojima upravlja na području Grada Labina i Općine Raša. Zahvati su se odnosili na četiri potpune i jednu djelomičnu sanaciju fasada, te trideset sanacija krovova. Osim što je stanarima život ugodniji u obnovljenim zgradama, one su zahvaljujući slozi sustanara doprinijele i ukupnom dojmu uređenosti grada.

 

 

Ukoliko se suvlasnici odluče na bilo koju vrstu rada na zgradi, Labin stan u njihovo ime izrađuje troškovnik i prikuplja najmanje tri ponude za izvođenje radova. Po otvaranju ponuda, suvlasnici odabiru najpovoljniju, te se kreće u realizaciju radova.

 

Ovisno o odabranome načinu financiranja zahvata, Labin stan je u mogućnosti suvlasnicima stambene zgrade ishodovati kredit za izvođenje radova. Veseli što među našim sugrađanima postoji jedinstvo oko održavanja zgrada pa nas novi krovovi i fasade životopisnih boja očekuju i dogodine.

 

labin stan zgrade nekretnine dolores sorić pričuva