Grad Labin prodaje stambeno poslovnu zgradu u starogradskoj jezgri po početnoj cijeni od 277.300,00 kn

Grad Labin prodaje stambeno poslovnu zgradu u starogradskoj jezgri po početnoj cijeni od 277.300,00 kn

13.2.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA: 021-05/19-01/2-30 URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 07. veljače 2019. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina prikupljanjem pismenih ponuda.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu - Glasu Istre.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju nekretnine“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, soba broj 24 A – II kat ili na broj telefona 052/866 -823.

Razgledavanje nekretnine koja je predmet ovog natječaja moguće je uz prethodnu najavu na broj telefona 052/866-823.

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u prilogu.


Prilozi

NATJEČAJ - G. Martinuzzi 14Foto: LC Labin.comprodaja grad labin nekretnine zdrade stari grad labin