LC Live

Grad Labin prima u službu višeg stručnog suradnika za međunarodne projekte

Grad Labin prima u službu višeg stručnog suradnika za međunarodne projekte

7.3.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme 

Viši stručni suradnik za međunarodne projekte - (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od godinu dana radi poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.


Posebni uvjeti:

- Magistar ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

- poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika


Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Grad Labin kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine.

Postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za oglas- prijam u službu višeg stručnog suradnika za međunarodne projekte” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Labin.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog oglasa i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju oglasa. 

Prilozi


Foto: LC Labin.com

grad labin posao prijam u službu viši stručni suradnik međunarodni projekti