Grad Labin prihvatio prijedlog austrijske tvrtke IS - consult u Poduzetničkoj zoni Vinež II

Grad Labin prihvatio prijedlog austrijske tvrtke IS - consult u Poduzetničkoj zoni Vinež II

9.10.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina razmatralo se izviješće o javnoj raspravi uređenja Poslovne zone Vinež II. faza te Poslovne zone Ripenda Verbanci. Vezano uz plan uređenja Poslovne zone Vinež II. faza od strane građana pristigle su dvije primjedbe.

Tvrtka ISConsult predložila je da se pojedine građevne čestice spoje te da se umjesto šest građevnih čestica formiraju četiri sa namjenom za proizvodnju i ugradnju solarnih ćelija te akademiju za edukaciju kupaca.

Poglavarstvo je prihvatilo prijedlog te je zauzelo stav da neće specificirati namjenu čestice radi jednostavnije prodaje.

Jednako tako mišljenja je da bi u tu zonu trebale doći razvojne industrije koje se temelje na štednji i alternativnim sirovinama, odnosno visoko sofisticirane tvrtke.

Upravni odjel je na zahtjev Konzervatorskog odjela u Puli angažirao prof. Vedrana Kosa da napravi rekognosciranje terena. Nakon učinjenog stručnog nalaza Kos je konstatirao da nema arheoloških ostataka te je specificirao mjere zašite koje će se ugraditi u plan.

Vezano uz detaljni plan poslovne zone Ripenda Verbanci od strane građana nije pristigla niti jedna primjedba, dok se Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Gradskog vijeća Grada Labina očitovao na način da je tražio da se maksimalna dozvoljena izgrađenost građevnih čestica poveća sa predloženih 30 posto na 40 posto te da se preispita mogućnost smanjenja broja novih priključaka na lokalnu cestu.

poduzetnička zona Vinež II Vinež poduzetništvo Vedran Kos Odbor za Urbanzam građenje IS consult