Grad Labin početna točka informiranja mladih!

Grad Labin početna točka informiranja mladih!

3.11.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Udruga za mlade Alfa Albona započela je sa provedbom projekta "Info centar za mlade Labin" koji je osmišljen kao središnje mjesto za prikupljanje i sistematizaciju različitih informacija od interesa za mlade kao i platforma za diseminaciju istih te pružanje ostalih usluga vezanih za informiranje mladih i omogućavanje pristupa putem suvremenih tehnologija.

 

Djelovanje Info centra temelji se na stvaranju i razvoju niza sadržaja za zadovoljavanje potreba mladih za koje pokazuju znatno zanimanje ili koji se trajno pokazuju kao deficitarni i nužni su za adekvatnu integraciju mladih u lokalnu zajednicu i društvo uopće. Koncepcijski i organizacijski, Info-centar dijelom slijedi europska iskustva i praksu, a dijelom razvija i neke druge pristupe i sadržaje koji obogaćuju ukupnu djelatnost i nose višestruki potencijal za aktivno djelovanje mladih a programski obuhvaća projekte pokrivajući sva područja utvrđena strateškim dokumentima koji se tiču cjelovitog i kvalitetnog razvoja mladih.

 

Info-centar za mlade Labin nastavak je razvoja projekta Info-centar za mlade Istarske županije koji je osnovan 13. travnja 2012. godine potpisivanjem Povelje o suradnji i partnerstvu između Istarske županije i Udruge za mlade Alfa Albona. Centar je otvoren svim mladima a brojni stručnjaci različitih profila koji su u skladu s istraženim i utvrđenim potrebama mladih, pružaju različite usluge informiranja, od tehnologijske, digitalne i administrativne podrške u vidu njihovog informiranja, do pomoći pri realizaciji njihovih projekata i programa od njihova interesa ustupajući prostor na besplatno korištenje.

 

 

Kao najosnovniju djelatnost, Info-centar za mlade Labin posvetiti će razvoju i uspostavi novih informacijskih servisa za mlade te suvremenim načinima distribucije informacija potrebnih mladima u skladu s najnovijim trendovima informiranja mladih u koje smo upućeni kroz najaktualnije aktivnosti krovnih europskih organizacija. Dodatne aktivnosti se planiraju u području umrežavanja svih dionika u zajednici s ciljem vidljivosti programa za mlade, njihovo pravovremeno informiranje o njima te povećanje mogućnosti uključivanja u njih.

 

 

Projektom su obuhvaćene slijedeće aktivnosti: analiza potreba mladih za informiranjem, pružanje informacija kroz fizičko i virtualno mjesto info centra, informiranje i savjetovanje kroz klub mladih „Centar za mlade Labin", suradnja sa Agencijom za mobilnost i programe EU te radio emisija "Info centar" na Radio Labinu.

 

 

U sklopu analize mladih za informiranjem pozivaju se svi mladi sa područja Grada Labina i labinšćine, od 15 do 30 godina starosti, da ispune on-line upitnik zaključno sa 17.11.2014.

Upitnik se može pronaći na linku:

https://docs.google.com/forms/d/1SGbTFEK52JAO4IWIrqJqqaDDaeoQE17ecaGVjl0hRmQ/viewform?c=0&w=1.

 

Projekt je započeo u rujnu 2014. a trajat će do konca kolovoza 2015. kada će na završnoj konferenciji biti predstavljeni rezultati projekta. Partneri u projektu su Regionalni Info-centar za mlade Rijeka-UMKI te Grad Labin, dok rad potpomaže Ministarstvo scoijalne politike i mladih u iznosu od 75.000,00 kn iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.

 

Radno vrijeme: PON -PET 8:00 do 16:00 sati, ured Udruga za mlade Alfa Albona

Mrežne stranice: www-alfa-albona.hr

f/alfa.albona

         f/UdrugazamladeAlfaAlbona

ili na mail

alfa.albona@gmail.com.

info centar radio labin udruga alfa albona