Grad Labin: natječaj za stipendije, odluke, financiranje političkih stranaka... (dokumenti dostupni za preuzimanje)

Grad Labin: natječaj za stipendije, odluke, financiranje političkih stranaka... (dokumenti dostupni za preuzimanje)

1.10.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

U prostorijama Grada Labina u srijedu, 30. rujna 2009. godine održana je redovita tiskovna konferencija na kojoj su zamjenici gradonačelnika Eni Modrušan i Zoran Rajković izvijestili o odlukama i zaključcima donesenim od strane gradonačelnika Grada Labina Tulia Demetlike.

S jučerašnjim danom raspisan je natječaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2009/2010. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina. Natječaj će biti otvoren zaključno 15. listopada 2009. godine.

U svezi s tim donijeta je Odluka o visini i broju stipendija u školskoj - studijskoj godini 2009/2010. Grad Labin će u tekućoj školskoj odnosno akademskoj godini dodijeliti pet novih stipendija učenicima srednjih škola te 30 stipendija studentima. Visina stipendije za učenike iznosi 550,00 kuna, a za studente 750,00 kuna.

Bodovanje potencijalnih stipendista Grada Labina vršiti će se i temeljem Odluke o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2009/2010. doonijetoj u lipnju ove godine.

Gradonačelnik Grada Labina donio je i rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga bodovnih lista stipendista Grada Labina. Povjerenstvo je radno tijelo Gradonačelnika sa zadaćom da izradi prijedloge bodovnih lista za učenike/studente na temelju uvjeta iz Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina.

Izmjenu je doživio Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina i to u dijelu koji se odnosi na pravo na ostvarivanje nagradne stipendije za postignuti uspjeh na kraju obrazovne školske ili studijske godine. Nagradna stipendija se u pravilu isplaćuje na kraju kalendarske godine

Zaključkom o  raspoređivanju sredstava političkim strankama utvrđeno je financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Labina, a proporcionalno broju vijećničkih mjesta, u iznosu od 63.895,00 kuna za treće i četvrto tromjesečje 2009. godine.

Novinari su upoznati i sa novom Odlukom o radnom vremenu i uredovnim  danima u gradskoj upravi Grada Labina koja je doživjela izmjenu kod uredovnog vremena za prijem stranaka u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina.

Dokumenti za preuzimanje:

 

Natječaj za dodjelu stipendija 2009./2010.

Odluka o visini i broju stipendija 2009./2010.

Odluka o bodovanju deficitarnih škola/studija 2009./2010.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga bodovnih listi

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina

Zaključak o raspoređivanju sredstava političkim strankama

Odluka o radnom vremenu i ured. danima gradske uprave Grada Labina

 

  Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika donio je 20. srpnja 2009. godine 3. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti, a koje se odnose na početak radova na prometnici u Malim Kosima – 1. faza, a potom 14. rujna 2009. godine 4. Izmjene plana nabave robe, radova i usluga velike vrijednosti. Te izmjene odnose se na drugu fazu radova na rekonstrukciji i prenamjeni poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu te u dijelu plana nabave male vrijednosti za radove nadzora na rekonstrukciji i prenamjeni poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu – II dio i radove na izradi glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja kod groblja Labin sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom i ostalom infrastrukturom sa iskolčenjem osi ceste i snimanjem uzdužnih i poprečnih presjeka.

Grad Labin objavio je početak postupka javne nabave za  radove na postavljanju instalacija grijanja i hlađenja, te kontrolu vlažnosti u Gradskoj galeriji, početak postupka javne nabave za uslugu izrade izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike i početak postupka javne nabave za uslugu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju raskrižja kod Gradskog groblja sa pripadajućom infrastrukturom.

Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju, gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika donio je rješenje o imenovanju članova Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina čiji je sastav sada proširen predstavnikom Župe Labin, Savjeta mladih Grada Labina i Policijske uprave Istarske.

Temeljem zakonskih propisa gradonačelnik Tulio Demetlika donio je Plan pozivanja i aktiviranja  Zapovjedništva civilne zaštite Grada Labina te Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina.

Nakon što je tvrtka Systec automatizacija d.o.o. iz Labina preselila u nove poslovne prostore u Poduzetničkoj zoni Vinež, gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika donio je odluku o dodjeli poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Labin tvrtki Sedmica d.o.o. ukupne površine 35,40 m2  i tvrtki Šumber Commerc d.o.o. ukupne površine 35,40 m2.

 

 

 

 

Plan nabave - treća izmjena

 

Plan nabave - četvrta izmjena

 

Odluka o početku postupka javne nabave za radove

 

Odluka o početku postupka javne nabave za usluge

 

Rješenje o imenovanju Vijeća za komunalnu prevenciju

 

Odluka o dodjeli poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru

 

 

natječaj natječaj za dodjelu stipendija stipendije studenti učenici financiranje labin pravilnik odluke bodovna lista