Grad Labin: Natječaj za dodjelu gradskih stipendija otvoren do 15. listopada 2015.

Grad Labin: Natječaj za dodjelu gradskih stipendija otvoren do 15. listopada 2015.

30.9.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina, sukladno Odluci o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj 2015./2016. godini i Odluci o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2015/2016. Gradonačelnik Grada Labina raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2015/2016. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina. U školskoj/studijskoj godini 2015/2016., Grad Labin dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina i to:

 

  1. dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima o stipendiranju
  2. novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija, i to:
  • četiri (4) stipendije učenicima srednjih škola
  • sedamnaest (17) stipendija studentima prve godine deficitarnih studija
  • osam (8) stipendija studentima prve godine svih studija
  • osam (8) stipendija studentima druge do šeste godine deficitarnih  studija
  • sedam (7) stipendija studentima druge do šeste godine svih studija.

 

Prijave na ovaj Natječaj podnose se na adresu Grad Labin, Gradonačelnik, Titov trg 11, na propisanom obrascu kojeg se može dobiti na istoj adresi u zgradi Grada Labina, u prizemlju i na Internet stranici Grada Labina www.labin.hr. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Labina i to od 30. rujna 2015. godine do 15. listopada 2015. godine. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Za podrobnije obavijesti natjecatelji se mogu obratiti u Ured Grada, soba broj 11/I kat ili na telefon 866-818.

 

Cjelokupni tekst natječaja i popratna dokumentacija nalazi se u prilogu ove obavijesti.

 

 Natječaj s prijavom za dodjelu stipendija za 2015-2016.pdf220.06 KB
Odluka o visini i broju stipendija u školskoj - studentskoj godini 2015-2016.pdf139.07 KB
Odluka o bodovanju deficitarnih studija 2015-2016.pdf162.49 KB
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina.pdf161.6 KB
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za stipendije 2015-2016.pdf134.7 KB
Prijava za natječaj - obrazac .docx18.13 KB

stipendije stipendiranje natječaj obrazovanje financiranje