Grad Labin: Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Grad Labin: Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

21.1.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13., 3/17. i 16/20.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 024-02/23-02/9, URBROJ: 2163-4-01-23-1 od 13. siječanj 2023. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

 

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 

1. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 2, površine 20,85 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin (SPORTSKI CENTAR “FRANKO MILETA”),


- namjena poslovnog prostora: fitnes, rekreacija i vježbanje.

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 4,78 eura/36 kuna (PDV nije uključen),

- jamčevina: 124,58 eura/938,65 kuna[1].


2. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 9, površine 64,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 826 i k.č. 831/1 sve k.o. Novi Labin,


- namjena poslovnog prostora: salon za masažu  i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 4,78 eura/36,00 kuna (PDV nije uključen),

- jamčevina: 382,40 eura/2.881,19 kuna.


 


3. Poslovni prostor u Labinu, Učka 1, površine 13,16 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 402 k.o. Labin - Presika,


- namjena poslovnog prostora trgovina (prodaja umjetnina), skladište i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 3,32 eura/25,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 54,61 eura/411,46 kuna.


 

4. Poslovni prostor u Labinu, Slobode 3, površine 21,55 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 973 k.o. Novi Labin,


- namjena poslovnog prostora: skladište, ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 3,98 eura/30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 107,21 eura/810,03 kuna.


 

5. Poslovni prostor u Rapcu, Obala Maršala Tita 21, površine 32,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 903/3 k.o. Rabac


- namjena poslovnog prostora: turistička agencija, trgovačka djelatnost, ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima.

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 5,71 eura/43,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 228,40 eura/1720,88 kuna


Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.


Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.


 Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.


Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina ili na telefon 052 866 861 i 866 863.    


Cjelokupni tekst Natječaja te obrazac zahtjeva preuzmite ovdje


Foto: LC Labin.com

grad labin poslovni prostori natječaj