Grad Labin: Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Grad Labin: Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

10.6.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13., 3/17. i 16/20.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 024-02/22-02/153, URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 2. lipnja 2022. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.


RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:


1. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 10, ukupne površine 74,22 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 414 k.o. Labin - Presika,

- namjena poslovnog prostora: ured i/ili kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 2.319,38 kuna.

NAPOMENA: U poslovnom prostoru se nalazi oprema i inventar u vlasništvu bivšeg zakupnika, koju budući zakupnik može preuzeti. U protivnom, ista će biti uklonjena iz poslovnog prostora.


2. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 2, površine 20,85 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin (SPORTSKI CENTAR “FRANKO MILETA”),

- namjena poslovnog prostora: trgovina sportskom opremom i/ili dodacima prehrane za sportaše,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 938,25 kuna.


3. Poslovni prostor u Labinu, Aldo Negri 4, površine 115,00 m2, prizemlje, sagrađen na 1089/1 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 3.593,75 kuna.

 

4. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 7, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 337,50 kuna.

 

5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 10, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,50 kuna.Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

 

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina ili na telefon 052 866 861 i 866 863.    


Cjelokupni tekst Natječaja i obrazac zahtjeva preuzmite ovdje.

grad labin polovni prostori zakup natječaj