Grad Labin na natječaj Ministarstva turizma prijavio projekt Podzemni grad koji će u konačnici koštati čak165 milijuna kuna

Grad Labin na natječaj Ministarstva turizma prijavio projekt Podzemni grad koji će u konačnici koštati čak165 milijuna kuna

6.12.2013. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Politika

Za desetak turističkih projekata koje su Istarska županija, županijska Turistička zajednica te nekolicina gradova kandidirali nedavno na natječaj Ministarstva turizma - Fond za turizam, očekuje se da bi se moglo povući oko 12 milijuna kuna, i to za pripremu dokumentacije za projekte kojim bi potom aplicirali na fondove Europske unije.

Riječ je o projektima razvoja zdravstvenog turizma i rovinjske bolnice, razvoju malih kampova, projektu istarskih plaža, Istra Inspirit Fantasy parku u Pazinu, Parenzani i Biciklističkom parku u blizini Grožnjana, master planu turizma Istre do 2020. godine, Vratima

Istre (informativni centar) na Istarskom ipsilonu, Kući turizma u Poreču, difuznom hotelu u Završju, javnom golf igralištu u Poreču te Centru izvrsnosti u Rovinju.

 

Novac osiguran do kraja godine

 

Kako saznajemo iz Ministarstva turizma, rezultati natječaja trebali bi se znati uskoro, a novac za projekte trebao bi biti osiguran do kraja godine. Ministarstvo sufinancira do 80 posto troškova, a minimalni iznos odobrene potpore je 100 tisuća kuna. Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira ne smije biti manja od 7,5 milijuna kuna.

Pročelnik županijskog Odjela za turizam Branko Curić, koji je kandidirao pet projekata - razvoj zdravstvenog turizma, malih kampova, plaža te Parenzanu i Biciklistički park, kaže da su se na natječaj za Fond za turizam, koji se prvenstveno puni novcem od koncesija nad turističkim zemljištem upravo u Istri, kandidirali "sveistrarski" projekti, odnosno oni projekti koji će podići konkurentnost cjelokupnog istarskog turizma.

- Dosad smo kandidirali mnoge projekte i povukli smo iz raznih natječaja Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice oko milijun kuna bespovratnih potpora. Svi su ti projekti trenutno u realizaciji, poput uspostave wifi punktova u Istri, Parenzane, projekata aktivnog turizma kao što su Istra Bike, Open Cycle Map Istra, Istra Trekking and Walking te za Istra Inspirit. Sve ove projekte Istarska županija će potaknuti da se realiziraju, ali za dobar dio njih poput primjerice tematskog parka u Pazinu, u jednoj će se fazi projekata morati naći privatni investitor, najavljuje Curić. Cilj je županije, ističe Curić potaknuti ravnomjerni razvoj turizma, pa su na natječaje kandidirani projekti na obali, ali i u unutrašnjosti.

 

Mali kampovi u unutrašnjosti Istre

 

A unutrašnjosti, prema Curićevom mišljenju nedostaju mali i obiteljski kampovi do 70 smještajnih jedinica koji bi u budućnosti mogli postati novi i prepoznatljivi turistički proizvod Istre.

Poznato je kako ima dosta zainteresiranih investitora, međutim zbog raznih birokratskih prepreka, a dijelom i zbog nerazumijevanja općina i gradova, još niti jedan projekt nije realiziran. Ovim projektom, koji bi trajao tri godine, organizirale bi se razne edukacije i radionice za investitore, ali i predstavnike općina i gradova kako bi se pojačala svijest o potrebi investiranje u ove smještajne kapacitete koji su sve traženiji i omiljeniji u Europi. Procjenjuje se da bi se za izgradnju 100 malih kampova u Istri u narednim nekoliko godinama moglo investirati oko 53 milijuna kuna.

- U tu svrhu u drugoj fazi projekta izgradio bi se jedan ogledni primjerak takvog kampa, ističe Curić. Što se tiče unutrašnjosti, Županija i dalje gura projekt difuznog hotela u Završju zajedno sa Općinom Grožnjan, koja nema dovoljno novaca da bi ga realizirala sama. Riječ je o uređenju luksuznog difuznog hotela u 16 starih napuštenih općinskih zgrada po uzoru na slične u talijanskim gradićima. U prvoj fazi uložilo bi se oko 53 milijuna kuna.

Nastavilo bi se i s projektom uređenja nekadašnje uskotračne pruge Parenzane, koja je već dobrim dijelom obnovljena novcem iz Europske unije, međutim još uvijek na njoj ima jako puno posla. Projektom se predviđa uređenje same podloge staze Parenzane, tunela i vijadukata te spojeva preko Istarskog ipsilona i porečke zaobilaznice. Ujedno, izradio bi se projekt koji bi definirao sve dodatne sadržaje koji su potrebni uz ovu prugu.

 

Biciklistički park

 

- Parenzana bi bio prihvatljiv projekt za strukturne fondove. Mi smo puno toga napravili, ali da bi se uredila do kraja potrebni su milijuni. Uz nju je potrebno vezati niz tematskih parkova, smatra pročelnik. Što se tiče cikloturizma i aktivnog odmora, u planu je i uređenje prvog biciklističkog parka u županiji i to na Bujštini. Još nije definirano koliko će investicija koštati.

U Rovinju bi se, ako se dobije novac iz Ministarstva izradila dokumentacija za Centar izvrsnosti u obrazovanju za turizam i ugostiteljstvo u zapuštenoj gradskoj zgradi bivšeg restorana Školjka. Riječ je o centru za edukaciju kadrova u turizmu i ugostiteljstvu po uzoru na sličan centar u švicarskom gradu Ticinu koji bi koštao oko tri milijuna eura.

 

Drugi važan turistički projekt za ovaj grad je uređenje bolnice ‘''''Prim. dr. Martin Horvat'''''''' kojim se planira formiranje moderne turističko-medicinske zone. Projekt je težak 60 milijuna kuna, a u prvoj bi se fazi izgradila osnovna komunalna infrastruktura te bi se stvorili preduvjeti za privlačenje privatnih investitora koji bi potom izgradili potrebne zdravstvene i turističke objekte u skladu s planovima županije.

To bi bio jedan od konkretnih koraka u razvoju zdravstvenog turizma u Istri koji osim dentalnog turizma i Istarskih toplica nije na visokim granama. Zato će županija izraditi i studiju razvoja ovog selektivnog oblika turizma. Studijom se namjerava utvrditi kakvi su resursi te kako razvijati Istru u zdravstvenom i tzv. Vitality turizmu.

 

Ujedno, kako tvrdi Curić, Istra mora poraditi na svojim plažama.

- Plaže su jedan od ključnih problema, jer je glavna ponuda sunce i more. Imamo kritike i primjedbe vezane za plaže ne samo u Istri, nego u cijeloj Hrvatskoj i svjesni smo da plaže ne odgovaraju nivou ponude ostalih sadržaja. Zato bi županija izradila strategiju uređenja svih plaža u Istri kojom bi se definirao način uređenja, a eventualno bi se u drugoj fazi projekta uredile tri plaže koje bi služile kao ogledni primjer, ističe Curić.

 

Vrata Istre na odmorištu Buje

 

Županijska je Turistička zajednica kandidirala tri projekta - Kuću turizma, master plan razvoja turizma te Vrata Istre. Multimedijalna Kuća turizma koja bi trebala biti izgrađena iduće godine u Poreču koštat će oko 7,6 milijuna eura, a pod jednim krovom bi trebala objediniti svoje urede, urede županijskog Odjela za turizam, Istarske razvojne turističke agencije i porečkog

TZ-a. Pod nazivom Vrata Istre krije se pak projekt velikog turističko-informativnog centra na Istarskom ipsilonu neposredno nakon ulaska u Hrvatsku (sadašnje odmorište Buje). Prvi idejni projekt predviđa centar na šest tisuća kvadrata i površini od 10 tisuća kvadrata čija bi gradnja i opremanje koštali 7,6 milijuna eura.

 

Ostali projekti

 

Na natječaj su se osim županijskih institucija javili sa svojim projektima i mnogobrojni gradovi i općine, tako da je primjerice Poreč kandidirao svoj projekt javnog golfa u Zelenoj laguni vrijednosti izmedu četiri i pet milijuna eura.

Labin s projektom Podzemnog grada koji će u konačnici koštati čak165 milijuna kuna, a Pazin je kandidirao svoj Inspirit Fantasy park, tematski zabavni park čija je procijenjena vrijednost 12,5 milijuna eura, a kroz ovaj natječaj osigurao bi se novac za projektu dokumentaciju.

 

Piše Barbara BAN

podzemni grad projekt eu eu fondovi natječaj