[GRAD LABIN i OPĆINA RAŠA] Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2019./2020. godini

[GRAD LABIN i OPĆINA RAŠA] Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2019./2020. godini

4.10.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 12/18.), a sukladno Odluci o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2019./2020, KLASA: 022-05/19-01/2-260, URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 4. listopada 2019. godine i Odluci o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2019./2020. KLASA: 022-05/19-01/2-261, URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 4. listopada 2019. godine, Gradonačelnik Grada Labina dana 4. listopada 2019. godine, raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2019./2020.  učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina.

 

U školskoj/studijskoj godini 2019./2020., Grad Labin dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina i to:

1. dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima o stipendiranju
2. novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija, i to:

  • šest (6) –  stipendija učenicima srednjih škola
  • petnaest (15) - stipendija studentima prve godine deficitarnih zanimanja
  • šest (6) – stipendija studentima prve godine svih studija
  • šest (6) – stipendija studentima druge do šeste godine deficitarnih zanimanja
  • četiri (4) – stipendije studentima druge do šeste godine svih studija

Prijave na ovaj Natječaj podnose se na adresu Grad Labin, Gradonačelnik, Titov trg 11, na propisanom obrascu kojeg se može dobiti na istoj adresi u zgradi Grada Labina, u prizemlju i na Internet stranici Grada Labina www.labin.hr.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Labina i to od 4. listopada 2019. godine do 21. listopada 2019. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Cjelokupni tekst natječaja s pripadajućim obrascima preuzmite u privitku.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina


U prilogu ove obavijesti objavljujemo Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša u školskoj studijskoj 2019/2020. godini.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Raša dana 4. listopada 2019. godine.

Natječaj se nalazi u privitku ove obavijesti. 

U privitku objavljujemo i obrazac prijave na natječaj, obrazac privole za korištenje osobnih podataka, te obrazac izjave da kandidat ne prima stipendiju iz drugih izvora, koje je potrebno ispuniti i priložiti uz prijavu. 

Priloženi dokumenti:

Natjecaj_Stipendije 2019.pdf

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJECAJ ZA STIPENDIJE_2019.docx

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA_Malodobni kandidati.docx

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA_Punoljetni kandidati.docx

IZJAVA_STIPENDIJA IZ DRUGIH IZVORA_2019.docx

natječaj stipendije učeničke stipendije općina raša grad labin