Grad Labin i okolne općine pozivaju na dostavu podataka - procjena štete od suše

Grad Labin i okolne općine pozivaju na dostavu podataka - procjena štete od suše

29.8.2022. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave prijavu šteta na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima uzrokovanih dugotrajnom sušom. Naime, uslijed izuzetno nepovoljne hidrološke situacije te dugog razdoblja bez padalina odnosno dugotrajne suše na području Istarske županije, pokrenuta je procedura utvrđivanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode. 

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN  koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom te popraćen fotodokumentacijom.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem:

 e-pošte: danijel.zuzic@labin.hr

– osobno u pisarnicu Grada Labina, Titov trg 11, 52220 Labin

– poštom na adresu: Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin (napomena: Prijava za elementarnu nepogodu suša).
Prijave se primaju  do 2. rujna 2022. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.


Općina Kršan

Općina Pićan

Općina Raša

Općina Sveta NedeljaFoto: Pixhere, freeprocjena štete šteta suša elementarna nepogoda