Gračišće: Izradit će se 53 urbanistička plana

Gračišće: Izradit će se 53 urbanistička plana

21.10.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Poglavarstvo je odlučilo raspisati javni natječaj za izradu urbanističkih planova uređenja naselja na području općine Gračišće. Sukladno zakonu na Gračašćini treba izraditi čak 53 UPU–a. Prioriteti su oni za staru jezgru Gračišća, tamošnje novo naselje i poslovnu zonu Lokvenšćak. Uz to, Općina namjerava otkupiti česticu u starogradskoj jezgri, poznatiju kao Katininu kuću, te jednu parcelu uz groblje na koju će se izmjestiti kontejner.
Za nabavu sadnog materijala u ovoj godini iz proračuna će se izdvojiti 36 tisuća kuna. Raspisat će se javni natječaj za asfaltiranje cesta na području mjesnih odbora Batlug i Milotski brig.

Planira se asfaltiranje dionica Brešnica – Brešćić, te onih u samom Batlugu, kao i spoj Milotskog briga s cestom Žminj – Sveta Katarina. Sredstva za tu investiciju, prema troškovniku Ceste Pula, osigurat će se kreditom Fonda za regionalni razvoj i općinskog proračuna.

M. R.

Batlug Sveta Katarina javni natječaj račišće urbanistički plan