Gotovi radovi na cesti Ripenda Verbanci

Gotovi radovi na cesti Ripenda Verbanci

26.5.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Zgotovljeni su radovi na redovitom održavanju i obnovi kolnika prometnice u naselju Ripenda Verbanci. Radovi su izvedeni na oko 160 dužnih metara ceste, prosječne širine 3,2 metara, a koja prolazi „centrom“ sela uz stambene objekte i ogradne suhozide.

Zahvatom je skinuti postojeći asfaltni zastor, izvršeno tamponiranje te položen novi asfalt prosječne debljine od oko 6 cm.

Radove na cesti Ripenda Verbanaci izvele su Istarske ceste d.o.o., a financirala ih je Županijska uprava za ceste, a inicirani su komunikacijom sa žiteljima Ripende.

ripenda verbanci radovi cesta