Gospodarsko vijeće Grada Labina o budućnosti mladih osoba

Gospodarsko vijeće Grada Labina o budućnosti mladih osoba

3.10.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sjednica Gospodarskog vijeća Grada Labina, savjetodavnog tijela Gradonačelnika održana je na temu sadašnjih ali i budućih aktivnosti usmjerenih na mlade osobe, odnosno na  pripremu za njihov ulazak na tržište rada. Članovima vijeća predstavljene su mjere koje provodi i planira gradska uprava po pitanju mladih osoba.


Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Borjan Batagelj te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte, Alek Dragojević prisutnima su održali prezentaciju o aktivnostima ali i o mogućnostima poboljšanja dosadašnjih modela stipendiranja u svrhu modela primjerenog vremenu u kojem se nalazimo i izazovima stavljenim pred mlade osobe.


Pobliže su predstavljene i aktivnosti poput europskog projekta Karijernog usmjeravanja mladih i nezaposlenih i osnovnoškolaca Labinštine koji za cilj ima detektiranje dodatnih kompetencija trenutno nezaposlenih mladih osoba. Napomenuto je i kako se provode testovi profesionalne orijentacije kod osnovnoškolaca s ciljem adekvatnijeg izbora daljnjeg školovanja.


Jedna od aktivnosti koja se nastavlja i u 2020. godini su i Dani otvorenih vrata poduzetnika namijenjena osnovnoškolcima. Radi se o aktivnosti koja doprinosi suradnji gospodarstva i osnovnih i srednje škole s područja Grada Labina, a od izuzetne je važnosti kako za gospodarstvenike, tako i za budućnost mladih osoba s područja Grada Labina ali i Grada kao koordinatora planiranih aktivnosti.


U raspravi članova gospodarskog vijeća bilo je dosta riječi o uključenosti gospodarstvenika s područja Grada Labina u stipendiranje određenih kadrova. Tako je Alan Šišinački iz  Holcima Hrvatska napomenuo kako je stipendiranje dobar potez za Grad Labin, te smatra da bi bilo prikladnije da se stipendiranje i čitav sustav stipendiranja prebaci na poslodavaca, odnosno da poslodavci stipendiraju onaj profil učenika ili studenta za kakvim taj poslodavac iskaže potrebu.


Gradonačelnik Valter Glavičić istaknuo je kako je stipendiranje u većini gradova u RH slično te da je to način na koji Grad Labin pomaže roditeljima u školovanju djece izvan mjesta prebivanja kao i da se sa stipendiranjem u Gradu Labinu započelo u vrijeme kada je gospodarstvo i čitava zemlja bila u veoma lošem gospodarskom stanju te da je stipendiranje imalo  socijalnu komponentu. Danas to više nije tako, međutim smatra da budući novi modeli stipendiranja od strane Grada Labina moraju postojati, i to za one profile koje gospodarstvo ne treba i koji imaju socijalno demografsku komponentu.


Silvano Vlačić, direktor tvrtke Hena složio se s tvrdnjom te naglasio važnost da mjere koje Grad Labin poduzima trebaju biti usmjerene i imati naglasak na demografskoj komponenti. Sandi Sinožić direktor operacija za destinaciju Rabac Valamar Riviere, objasnio je kako smatra da je uloga Grada  da vodi brigu o demografiji, te da bude medijator između škola i poduzetnika. Spomenuo je i primjer Ministarstva turizma koje sa gospodarstvenicima u turizmu sudjeluje u sufinanciranju stipendija na način da Ministarstvo i gospodarstvenici pokrivaju svatko po 50% iznosa stipendije.


Antonio Mohorović, direktor tvrtke Euroexport smatra ovaj primjer Ministarstva turizma dobrim te objašnjava kako bi se na sličan način trebalo dati naglasak na partnerski odnos između poduzetnika, učenika ili studenta i Grada Labina, te uspostaviti ugovorni odnos između poduzetnika i korisnika stipendije. Ugovorom bi bila definirana prava i obveze jedne i druge strane, kao i obveza zapošljavanja stipendista. S druge strane Grad bi kroz svoj program poticanja razvoja malog gospodarstva mogao iznaći mjere za subvencioniranje poduzetnika koji daju takve stipendije.  


Tako je zajednički zaključak Gospodarskog vijeća da bi se gospodarstvenici trebali aktivno uključiti u stipendiranje učenika i studenata, smjerova koji su deficitarni u labinskom gospodarstvu, dok bi Grad Labin trebao nastaviti stipendirati deficitarna zanimanja kako u gospodarstvu tako i van realnog sektora, te pomagati studente i srednjoškolce slabijeg imovinskog stanja u školovanju, kroz model stipendiranja sličan dosadašnjem.


Upravo iz razloga budućih aktivnosti i njihove provedbe Gradonačelnik je predložio da se  izradi Akcijski plan aktivnosti. Akcijski Plan aktivnosti izraditi će tim u čijem će sastavu biti gospodarstvenici Alan Šišinački i Kristijan Krpan, predstavnik Savjeta mladih Grada Labina Piero Glavičić i pročelnici Borjan Batagelj i Alek Dragojević.

gospodarsko vijeće grada labina budućnost mladih borjan batagelj alek dragojević valter glavičić