Golja:“Otpad od Rockwool-a je bezopasan!“

Golja:“Otpad od Rockwool-a je bezopasan!“

6.10.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja vijećnici su dobili informaciju od strane vijećnika Mladena Vlačića da se na deponiji Cere odlaže šljaka tvornice kamene vune Rockwool. Vlačić je tražio načelnika Srećka Mohorovića da upozna Općinsko vijeće sa slučajem. Mohorović je kazao kako ne bi ulazio u analize već će pozvati direktora komunalnog poduzeća 1.maj, Alena Golju na iduću sjednicu Općinskog vijeća kako bi upoznao vijećnike sa slučajem. Vijećnici su ogorčeni situacijom je ne znaju da li je šljaka štetna, koliko će ostati na deponiji, s obzirom da je bilo riječi da je deponij Cere tek tranzitna stanica. Vlačić je kazao kako uz sve navedeno još i dodatno devastiraju ionako uništene prometnice, jer su šleperi koji prevoze šljaku teži od 10 tona. Određen je rok mjesec dana do održavanja iduće sjednice kada bi vijećnici trebali dobiti svu dokumentaciju o spornoj šljaki.

Komentar smo tražili i direktora komunalnog poduzeća 1.maj, Alena Golju koji je kazao kako je riječ o otpadu nastalom rušenjem kupolne peći koji je okarakteriziran po svojstvima kao inertni otpad i prema klasifikaciji otpada spada u klasu niže od komunalnog otpada. Golja nadalje navodi kako na temelju zapisnika i zahtjeva Inspekcije zaštite okoliša od 5. srpnja 2010. godine naloženo je zbrinjavanje navedenog otpada tvrtke Rockwool. 

 

Pošto odlagalište Cere ima dozvolu za zbrinjavanje samo inertnog i komunalnog otpada morali su zbrinuti taj otpad sukladno Zakonu o otpadu koji kaže da se otpad mora zbrinuti na području gdje je nastao, ali i na temelju Rješenja o procjeni utjecaja na okoliš koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša. Dio spomenute šljake koristiti će se za sanaciju deponije Cere, dok će se preostali dio iskoristiti za posipanje makadamskih puteva. Na posljetku Golja je napomenu kako je sva potrebna dokumentacija, koja se odnosi na spornu šljaku, dostupna na web stranici Komunalnog poduzeća. 

 

alen golja otpad cere rockwool prvi maj komunalno 1 maj