Prvi maj M - Prvi maj

Dražen Turković u Galeriji Alvona

Dražen Turković u Galeriji Alvona

29.6.2022. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Kultura

DRAŽEN TURKOVIĆ, slikar, grafičar, grafički dizajner rođen je 1950. godine u Pribanjcima, selu blizu Bosiljeva, gdje provodi djetinjstvo uživajući u blagodatima rijeke Kupe. Osnovnu školu pohađa i završava u Vodnjanu nakon čega upisuje Školu primijenjenih umjetnosti u Ljubljani (1967.-1971.). Obrazovanje nastavlja na Likovnoj akademiji Brera u Milanu i diplomira 1975. Izlaže od 1974.

„Ciklus radova Dražena Turkovića, nastao u proteklih godinu dana, nosi naziv „Fake lights / Lažna svjetla“ i autorov su uobičajeni način likovnog reagiranja na neposrednu stvarnost i okolinu. Sam naziv ciklusa asocijativno nas upućuje na termin „fake news“ i pojavu lažnih vijesti koju sve češće susrećemo u svijetu javnog informiranja, a ciklus – kao aluzija na spomenuti termin donosi autorov likovni odgovor na pitanja o značenju poimanja lažne stvarnosti koja nas okružuje“ i važnosti istog za društvo ili pojedinca. U tom kontekstu, sintagma „Fake lights“ nameće nam se kao ishodište za razmišljanje o prisutnosti i našem poimanju stvarne slike svijeta u kojem živimo, a koji sobom donosi pregršt situacija od kojih su mnoge temeljene na lažnim uvjerenjima i nadama. Nešto poput lažnog tj. umjetnog svjetla na kraju tunela.“

https://galerija-alvona.hr/hr/event?slug=fake-lights-lazna-svijetla


Fake lights / Lažna svijetla

Dražena Turkovića

u petak 1. srpnja 2022. u 20:00 sati

Izložba ostaje otvorena do 15.7.2022.


dražen turković galerija alvona