Dosada predano 208 zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Dosada predano 208 zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

14.2.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina od 2011. godine do danas zaprimio je ukupno 208 zahtjeva za legalizaciju nezakonito sagrađenih zgrada što nije velik broj s obzirom na stanje na terenu. Poznato je da na području Grada Labina ne postoje zgrade koje su kao cijelina izvedene bez odobrenja za gradnju u zonama koje nisu građevinsko područje. Međutim postoji čitav niz dogradnji, nadogradnji, pomoćnih zgrada odnosno situacija izvedenih zgrada protivno odobrenju za gradnju.

 

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12.) dao je svima onima koji su bespravno gradili iznimnu mogućnost da svoje bespravno izvedene zgrade pretvore u legalne zgrade. Stoga se pozivaju svi vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Labina da Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju – Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina, Titov trg 11, najkasnije do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Ovaj poziv ne odnosi se na nezakonito izgrađene zgrade za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona budući da je rok za takve zgrade istekao 31. prosinca 2012. godine.

 

Usklađenost evidencija u katastru i zemljišnim knjigama sa stanjem u prostoru, sređivanje vlasništva i legalnosti zgrada koje posjedujemo je ono što svima nama donosi velike koristi i otklanja čitav niz problema sa kojima se danas susrećemo u razno raznim situacijama kao što je upis zgrade u katastar i zemljišne knjige, prodaja nekretnine, ishođenje odobrenja za rekonstrukciju postojećih zgrada, korištenje zgrade za obavljanje neke djelatnosti, dobivanje kredita kada se određena nekretnina želi opteretiti nekim založnim pravom i dr.

 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina koji je nadležan za provedbu postupka ozakonjenja  nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Labina ima slijedeće uredovno radno vrijeme:

 

  • Ponedjeljkom od 9,00 do 10,00 sati
  • Utorkom od 12,30 do 14,30 sati
  • Ostale dane po pozivu.

 

Mole se građani da poštuju navedeno vrijeme za prijem stranaka jer će time pomoći da se njihovi zahtjevi brže rješavaju. Obrasce zahtjeva za podnošenje zahtjeva za legalizaciju sa svim potrebnim podacima možete preuzeti na http://www.labin.hr/node/703 i u pisarnici Grada Labina.

 

legalizacija nekretnine zgrade