DORH i Vrhovni sud trebaju preispitati sudski proces protiv TE Plomin C / Reakcija HEP-a

DORH i Vrhovni sud trebaju preispitati sudski proces protiv TE Plomin C /  Reakcija HEP-a

14.2.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

U svrhu zaustavljanje termoelektrane Plomin C Zelena akcija poslala je Državnom odvjetništvu Prijedlog za izvanredno preispitivanje zakonitosti presude Upravnog suda u Rijeci koji je prošle godine odbio njihovu tužbu protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode zbog izdavanja okolišne dozvole za Plomin C. Zelena akcija i Zelena Istra podnijele su, podsjetimo prije mjesec dana i tužbu Ustavnom sudu za preispitivanje presude Upravnog suda. Govori aktivist Zelene akcije Enes Ćerimagić: (ton – Enes Ćerimagić). Smatramo da je Upravni sud povrijedio odredbe Zakona o upravnom sporu, Zakona o zaštiti okoliša te Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Od DORH-a tražimo pokretanje postupka pred Vrhovnim sudom radi izvanrednog preispitivanja zakonitosti navedene presude. U slučaju prihvaćanja naše argumentacije, doći će do poništenja presude Upravnog suda u Rijeci te ponovnog pokretanja sudskog postupka protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kaže se između ostalog u prioćenju Zelena akcije.  Oni u priopćenju podsjećaju  da bi TE „Plomin C“ imao  izrazito negativan utjecaj na zdravlje građana, a tvrde i da je, što ponavljaju u svom svojim istupima, on i ekonomski neisplativ što bi u konačnici mrezultiralo s višim cijenama električne energije.  Osim toga, TE „Plomin C“ je projekt za kojeg postoji vrlo nizak interes investitora. Za investiranje nije zainteresiran RWE, suvlasnik TE „Plomin 2“, a od projekta su odustali i korejski KOSEP te poljski POL-MOT – dvije tvrtke koje je HEP odabrao za uži krug potencijalnih strateških partnera. Za investiranje nije zainteresirana niti Europska banka za obnovu i razvoj. Iako je bivši ministar gospodarstva Čačić sredinom 2012. izjavljivao kako je za „Plomin C“ zainteresirano 50-ak tvrtki iz cijelog svijeta, trenutno još samo dvije tvrtke razmatraju investiranje u ovaj projekt. Zbog niskog interesa, rok kojeg su potencijalni investitori imali za dostavu obvezujućih ponuda do kraja listopada 2013. produljen je do kraja travnja 2014., kaže se u prioćenju Zelena akcije. Zelena akcija i Zelena istra i njihovi aktivisti danas će o Plominu C govoriti i u Poreču, i to na cestovnom prilazi ispred hotela Parentium. Konferenciju za novinare održat će u 16.45 sati, netom prije početka Izbornog Sabora IDS-a koji će se održati u tom hotelu. A upravo ih je izborni Sabor vodeće istarske stranke potaknuo na održavanje press konferencije na kojoj će govoriti i o pozicijama i stavovima IDS-a o termoelektrani Plomin C.

 

Reakcija HEP-a

upućujemo Vam priopćenje u vezi s najavljenom konferencijom za medije Zelene akcije i Zelene Istre koja će se održati danas u Poreču pod naslovom Poziv na akciju: „Plomin C" - jesu li IDS-u važnije fotelje ili zdravlje građana?

Pitanje koje postavljaju organizatori konferencije za medije potpuno je promašeno, zato jer Plomin C neće ugrožavati zdravlje građana. Ovoj tvrdnji u prilog iznosimo sljedeće činjenice:

Kakvoća zraka u okolici TE Plomin je prve kategorije. Prestankom rada prvog bloka, kojeg će zamijeniti blok C, emisije sumporovih i dušikovih oksida te čestica bit će još manje (uz veću proizvodnju električne energije) u odnosu na današnje stanje i znatno manje od graničnih vrijednosti utvrđenih Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i graničnih vrijednosti iz propisa EU. Razinu zaštite okoliša u TE Plominu C ilustrira podatak da kad bi sve europske elektrane koje su danas u pogonu radile s razinom tehnologije i mjerama zaštite okoliša kakve će biti u TE Plominu C, emisije iz elektrana bi se na razini Europe smanjile deset puta.

Svjesni smo da postoji nepovjerenje u objektivnost i mogućnost provjere takvih podataka. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je u Rješenju o prihvatljivosti zahvata TE Plomin C na okoliš obvezalo HEP da poveća broj mjernih postaja i broj parametara kakvoće zraka te da nakon puštanja u pogon bloka C, četiri postaje postanu  sastavni dio državne mreže postaja za mjerenje kakvoće zraka. HEP je već započeo investiciju u dodatno opremanje i prilagođavanje opreme u imisijskim postajama u okolici elektrane s namjerom da upravljanje postajama prijeđe u nadležnost lokalne samouprave, odnosno Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Za potrebe Studije utjecaja na okoliš za TE Plomin C  obavljena je i analiza pokazatelja zdravstvenog stanja lokalnog stanovništva, u vezi s potencijalnom izloženošću onečišćenjima zraka, koja je pokazala da nema značajnijih odstupanja u usporedbi s drugim gradovima. Izvor pokazatelja je studija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo "Epidemiološka analiza specifičnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva Grada Labina i općine Kršan u odnosu na lstarsku županiju, RH i druge odabrane gradove" (2011.g.).

Grupa udruga koja vodi kampanju protiv TE Plomin C ne raspolaže nijednim podatkom koji bi demantirao navedeno. U nedostatku realnih argumenata, već mjesecima istarsku i hrvatsku javnost morbidno zastrašuju brojem ljudi koji će smrtno stradati zbog rada TE Plomin C. Ne namjeravamo osporavati metodu koju je u izračunima koristio Greenpeace, ali napominjemo da se ona nigdje ne koristi za potrebe studije utjecaja na okoliš za pojedinačne industrijske objekte, pa tako ni npr. u Danskoj ili Njemačkoj, državama s velikim kapacitetima u termoelektrana na ugljen, a na koje se ove udruge vole pozivati. Za javnost Labinštine i Istre, međutim, bio bi zanimljiv podatak koliki će, prema analizi Greenpeacea biti udjel utjecaja TE Plomin  C na lokalnoj razini. Na to pitanje njihova analiza ne odgovara. Studija utjecaja na okoliš, prihvaćena od strane Ministarstva, koristila je metodologiju razvijenu u sklopu projekta kojeg je financirala Europska komisija. Izračun je pokazao da će štetni utjecaj na lokalnoj razini iznositi tek oko jedan posto ukupnog utjecaja (a koji će zbog superiornije tehnologije TE Plomin C biti manji od sadašnjeg). Tu činjenicu Zelena akcija i Zelena Istra prešućuju istarskoj javnosti.

 

(HEP, PR)

 

 

 

 

ekologija hep zelena akcija ekologija te plomin tep c plomin dorh