Donesene odluke o početku postupka javne nabave za opremanje Poslovne zone Vinež i završnu fazu rekonstrukcije ceste Labin - gradsko groblje

Donesene odluke o početku postupka javne nabave za opremanje Poslovne zone Vinež i završnu fazu rekonstrukcije ceste Labin - gradsko groblje

27.8.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Gradonačelnik Grada Labina na temelju članka 13. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07. i 125/08. ), članka 51. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 09/09.) i Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu («Službene novine Grada Labina», broj 01/10., 06/10., 09/10 i 15/10.), 18. kolovoza 2010. godine, donio je Odluku o početku postupka javne nabave za radove na završnoj fazi (III. faza) rekonstrukcije nerazvrstane ceste Labin – gradsko groblje i Odluku o početku postupka javne nabave za radove na opremanju Poslovne zone Vinež – II. faza komunalnom i javnom infrastrukturom – I. faza.

 

Radovi na završnoj fazi rekonstrukcije ceste Labin – gradsko groblje obuhvatiti će rekonstrukciju postojećeg raskrižja, izgradnju parkirališta i pripadajuću infrastrukturu, čija je procijenjena vrijednost 3.983.739,84 kuna bez PDV-a, dok će radovi u Poslovnoj zoni Vinež – II. faza obuhvatiti pripremne i zemljane radove prometnica unutar zone, čija je procijenjena vrijednost 1.422.764,23 kuna bez PDV-a. U pripremi je materijal za objavu javnog nadmetanja za obje nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

Dokumenti za preuzimanje

 

javna nabava rekonstrukcija gradsko groblje poslovna zona vinež vinež