DONESEN PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

10.10.2007. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Politika

Jutros je na zasjedanju 66. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina usvojen prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Labina kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada tijela Gradske uprave, njihov način upravljanja, sistematizacija i broj radnih mjesta, opisi poslova i zadataka, stručni uvjeti za raspored na radna mjesta, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značenja za radne odnose. Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave utvrđena su i nova tijela Gradske Uprave: Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Upravni odjel za komunalne djelatnosti (kao dijelovi Odjela za gospodarenje prostorom) te Upravni odjel za društvene djelatnosti. Unutarnje ustrojstvo tih tijela treba osigurati što potpunije korištenje radnog vremena, sposobnosti, iskustva i stručnog znanja službenika i namještenika, te što uspješnije obavljanje njihovih svakodnevnih poslova i zadaća.

gradska uprava Labin odluke politika sjednica gradskog poglavarstva