Donesen operativni plan zimske službe Grada Labin

Donesen operativni plan zimske službe Grada Labin

5.12.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Gradonačelnik Grada Labina donio je 4. studenog 2022. godine Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2022.-2023.  godine za područje Grada Labina. Pod Zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provođenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. Radove Zimske službe za nerazvrstane ceste na području Grada Labina izvodi trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o.

Operativnim planom zimske službe obuhvaćeno je oko 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za  raljenje i posipavanje. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u tri stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimsku službu nije moguće organizirati na način da se na svim ulicama i cestovnim pravcima djeluje istovremeno, stoga je utvrđen redoslijed posipavanja i uklanjanja snijega. Prema tom redoslijedu sve ulice i cestovni pravci svrstani su u dvije razine prioriteta. Ekipa zimske službe operativno djeluje iz mjesta pripravnosti na lokaciji Uprave i parkirališta 1.MAJ-a na Vinežu.

Zimska služba ima organizirano stalno 24 satno dežurstvo putem:

a) rukovoditelj Nino Knapić: mobilni telefon: 091 223 3516 (int. 2326),

b) zamjenik rukovoditelja Toni Verbanac:  mobilni telefon:  091 223 3521 (int. 2330).
zismka služba komunalno niko knapić toni verbanac 1 maj