Dogodine u Parku skulptura Dubrova rad Božice Dee Matasić

Dogodine u Parku skulptura Dubrova rad Božice Dee Matasić

30.9.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Kultura

Na prošlotjednoj Skupštini Udruge Mediteranski kiparski simpozij donijet je novi Statut udruge. Naime, do konca rujna sve su udruge obvezne uskladiti postojeće Statute sa novim zakonskim odredbama te imenovati likvidatora koji se upisuje u Registar Udruga. Za svog likvidatora MKS je odabrao Grad Labin kao pravnu osobu.

 

Skupština Udruge bila je i mjesto da predsjednik Udruge Zoran Rajković informira članove o aktualnostima u radu. Nakon što je u kolovozu u Park Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Labinu postavljena monumentalna i memorijska skulptura akademskog kipara Petra Dolića „Vrata u bolju budućnost“, Stručni savjet je predložio, a Upravni odbor Udruge prihvatio da se u 2016. kao samostalna skulptura u prostoru realizira rad autorice Božice Dee Matasić, a godinu kasnije u 2017. samostalna skulptura Ivana Fijolića. Božica Dea Matasić i Ivan Fijolić spadaju u mlađu generaciju hrvatskih kipara te se izvrsno  nadovezuju na dovršeni projekt Petra Dolića iz 2015., dok izvedba samostalne skulpture u prostoru vraća MKS svojoj izvornosti te je svojevrsni odmak od Bijele ceste kojom je obilježio proteklo desetljeće. Sama Bijela cesta zaživjet će pak svojim spojem – „Križištem“ Josipa Diminića u 2017.

 

Nastavno na povjeren joj zadatak, Božica Dea Matasić osmislila je skulpturu radnog naziva „Kula“. Ukupne dimenzije rada bile bi cca 1,7 m promjera i 3 m visine. Radi se o slojevima raspolovljenih, kružno rezanih ploča koje se slažu jedne na druge sa otvorima od 10 cm na jednom i 20 cm na drugom kraju. Ovi ''procjepi'' pružaju mogućnost usmjerenog pogleda. „Željela sam kamenu, kao tradicionalnom kiparskom materijalu, pristupiti na netipičan način i u rad unijeti komponentu gradnje istarskih kažuna. Prozračnost i ritam otvora te pomaci nastali razdvajanjem ploča daju mogućnost višestrukih vizura i brojnih tumačenja samog koncepta“ kaže autorica rada, inače dobitnica Nagrade Mediteranskog kiparskog simpozija Dubrova na XI. trijenalu hrvatskog kiparstva.

 

Paralelno sa ovim glavnim projektima, radi se i na nekoliko manjih od kojih je najzačajniji dovršetak Informativnog centra MKS-a na ulazu u park koji bi trebao saživjeti također naredne godine.

 

mks mediteranski kiparski simpozij božica dea matasović kultura skulptura