Dobrodošlica tek rođenim stanovnicima Grada Labina

Dobrodošlica tek rođenim stanovnicima Grada Labina

30.1.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sve novorođene bebe čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Labina, prema danas usvojenoj Odluci o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za opremu novorođenčadi, odmah po rođenju očekuje dobrodošlica od strane Grada Labina.

Naime, prema ovoj Odluci za  prvorođeno dijete roditelji ostvaruje pravo na
1.000,00 kuna, za drugo dijete u obitelji 1.500,00 kuna, a za treće i više djece iznos od 2.000,00 kuna. Za provedbu ove Odluke koja se primjenjuje od 1. siječnja 2008. godine u Proračunu Grada Labina osigurano je 100 tisuća kuna. Prema prikupljenim podacima na području Grada Labina prosječno se godišnje rađa 80-tak djece.

Ovo novouvedeno pravo, tek je jedno od niza aktivnosti populacijske politike koje se već godinama  kontinuirano provode, kao što je plaćanje troškova bebi hrane obiteljima u stanju socijalne potrebe, plaćanje subvencije smještaja djece u jaslice i vrtić, financiranje zdravstvenih pregleda i higijenske ispravnosti prehrane u vrtiću, radionice za Kvalitetno roditeljstvo te, kao jedna od najznačajnijih mjera stvaranje preduvjeta za gotovo cjeloviti prihvat djece u jaslice i vrtić. Populacijska politika Grada Labina obuhvaća
i djecu školske dobi te mlade obitelji.

subvencioniranje novorođenčadi Grad Labin jaslice vrtić populacijska politika