Dnevni red tiskovne konferencije Gradonačelnika Grada Labina

Dnevni red tiskovne konferencije Gradonačelnika Grada Labina

26.1.2010. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Tiskovna konferencija Gradonačelnika Grada Labina  održati će se u srijedu, 27. siječnja 2010. godine u 13,00 sati u Prostorijama Grada Labina.

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini i broju stipendija u školskoj      studijskoj godini 2009/2010.

2.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o Bodovnoj listi stipendista     studenti I. godina deficitarni studij

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o Bodovnoj listi stipendista - studenti I. godina

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o Bodovnoj listi stipendista - studenti II          VI.godina

5. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu

6. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za kredit

7. Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje

8. Informacija o sklapanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu Grada Labina, Općine

Raša i Grada Carbonie.

Gradonačelnik

Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje

Odluka o izmjeni Odluke o visini i broju stipendija

Odluka o početku postupka javne nabave za kredit

Odluke o izmjeni i dopuni odluka o bodovnim listama stipendista

Plan nabave roba radova i usluga za 2010

 

 

Loredana Ružić Modrušan

stručna suradnica za kulturu, informiranje i odnose s javnošću Grada Labina
 

odluke gradonačelnik demetlika bodovna lista akti carbonia raša javna nabava tiskovna koncerencija kredit