Dnevni red redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Dnevni red redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

7.9.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 41. Statuta Grada Labina, predsjednik Poglavarstva Grada Labina saziva 88. redovnu sjednicu Poglavarstva Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak, 8. rujna 2008. godine u 8,30 sati, u prostorijama Grada Labina. Za rad na sjednici, predložen je slijedeći dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 87. redovne sjednice
 
2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Vineža i upućivanja na javnu raspravu
 
3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica i upućivanja na javnu raspravu
 
4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Labina
 
5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza u cestovnom prometu na području Grada Labina
 
6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izboru pravne osobe kojoj će se posebnim ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta
 
7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izboru pravne osobe kojoj će se posebnim ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova horizontalne signalizacije
 
8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izboru pravne osobe kojoj će se posebnim ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova košnje trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste
 
9. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za zakup poslovnog prostora u Labinu, Titov trg bb (Tvrtka Alpha dizajn d.o.o.)
 
10. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za zakup poslovnog prostora u Labinu, Prilaz Griža 9  (Tvrtka Novatec d.o.o.)
 
11. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izradu Detaljnog plana uređenja zone urbanih vila Kature 2
 
12. Donošenje Odluke o odabiru ponude za stolarske radove
 
13. Donošenje Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava Beti Kranjčević za otkup nagrađene instalacije „Paučina“
 
14. Donošenje Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava za sportske manifestacije Biciklističkom klubu „Pula“, Organizacijskom odboru „Kroz Istru“
 
15. Donošenje Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava za sportske manifestacije Clubu Croatia Fiat X1/9 Bertone Labin
 
16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „1. Maj Labin“ d.o.o. Labin
 
17. Molbe i zahtjevi.  

Grad Labin Poglavarstvo financiranje Beti Kranjčević zakup urbane vile Kature 1.maj poslovni prostor autotaksi koncesija Fiat Bertone Novatec d.o.o