Dnevni red 91. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Dnevni red 91. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

20.10.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 41. Statuta Grada Labina, predsjednik Poglavarstva saziva 91. redovnu sjednicu Poglavarstva Grada Labina, koja će se održati u  četvrtak, 23. listopada  2008. godine u 8,30 sati u prostorijama Grada Labina. Za rad na sjednici predložen je slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika  sa  90.  redovne sjednice

2. Razmatranje Godišnjeg Plana i programa rada Dječjeg vrića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2008/2009. godinu

3. Razmatranje Prijedloga Statuta „Centra Liče Faraguna“ Labin

4. Razmatranje Prijedloga Statuta OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin

5. Razmatranje
Prijedloga Statuta OŠ Matije Vlačića Labin

6. Razmatranje Prijedloga Statuta  Pučkog otvorenog učilišta Labin

7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke  o cijeni boravka Vrtića

8. Donošenje Odluke o uspostavljanju i razvoju „Partnerstva za zdravlje“

9. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

10. Donošenje Odluke o davanju stana u najam  Predragu Hrvat

11. Donošenje Odluke o davanju stana u najam Radmili Čavlović

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za uređenje poslovnog prostora u Labinu, Titov trg bb

13. Donošenje Zaključka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Labinu, Paolo Sfeci 1

14. Donošenje Rješenja o određivanju drugačijeg radnog vremena Caffe baru „Spider“ u Labinu

15. Analiza zahtjeva za kupnju zemljišta sa prijedlozima zaključaka

16. Molbe i zahtjevi

najam Spider odluka cijena boravka u vrtiću vrtić koncesija Poglavarstvo dnevni red sjednica statut osnovnih škola OŠ Ivo Lola Ribar Pučko učilište