Dnevni red 34. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Dnevni red 34. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

26.9.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

  Na temelju članka 36. Statuta Grada Labina, predsjednik Gradskog vijeća Grada Labina saziva 34. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 30. rujna 2008. godine u 18,00 sati, u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predložen je slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 33. redovne sjednice

2. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Labina za 2007. godinu

3. Donošenje Odluke o davanju koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza u cestovnom prometu na području Grada Labina

4. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta

5. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova horizontalne signalizacije

6. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste

7. Donošenje Odluke o poništenju Javnog natječaja za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Labina

8. Donošenje Odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva „1. Maj Labin“ d.o.o. Labin

9. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za suradnju s općinama, gradovima, županijama, regijama i međunarodnu suradnju
.

dnevni red sjednica Vijeće natječa j taxi izbor 1.Maj